Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2013)

BUMECH S.A. - Znaczne pakiety akcji (2/2013)

Share
d13a8ae

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Znaczne pakiety akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bumech S.A. (dalej: Spółka)
informuje, iż w dniu 07.01.2013 roku powziął wiadomość o wpływie pisma (datowanego na 04.01.2013 roku) od PZU Asset Management SA z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 24 (dalej: PZU AM), stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.), w którym to PZU AM zawiadamia, iż w wyniku rozwiązania z dniem 1 stycznia 2013 r. niektórych umów o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, liczba akcji spółki Bumech SA w portfelach inwestycyjnych ich Klientów zmniejszyła się o 372 628 akcji, a udział portfeli inwestycyjnych ich Klientów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył w dół 5%. PZU AM przekazał też poniższe informacje: Liczba akcji
posiadanych przed zmianą udziału: 376 628 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 5,90% Liczba głosów z akcji: 376 628 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 5,90% Liczba akcji posiadanych po zmianie udziału: 4 000 Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki: 0,06% Liczba głosów z akcji: 4 000 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 0,06% Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-07 Zygmunt Kosmała Prezes Zarządu
2013-01-07 Dariusz Dźwigoł Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae