Trwa ładowanie...
d2ree0e
d2ree0e
espi

BYTOM - Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej (40/2014)

BYTOM - Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej (40/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2ree0e

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. informuje, iż zawarł w dniu 25 listopada 2014 r. z ING Bankiem Śląskim aneks do Umowy Wieloproduktowej, w wyniku którego przedłużono czas trwania umowy do dnia 30 listopada 2015 roku oraz podniesiono limit umowy do wysokości 14.650.000 zł. W wyniku podpisanego aneksu w ramach przyznanego limitu Spółka może korzystać z poniższych produktów: - kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 5.800.000 zł (limit bez zmian), - linii na akredytywy do kwoty 7.000.000 zł, - linii na gwarancje bankowe do wysokości 7.000.000 zł, - transakcji dyskontowych w formie wykupu wierzytelności odwrotnego w wysokości 750.000 EUR, przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w formie w/w produktów nie może przekroczyć kwoty limitu, tj. kwoty 14.650.000 zł. Zwiększenie limitu Umowy Wieloproduktowej jest wynikiem wprowadzenia nowych produktów (odwrotny wykup wierzytelności) oraz zwiększenia linii na akredytywy, które to mają na celu optymalizację kosztów zakupu tkanin i produktów przez Spółkę.
Zabezpieczenia udzielonego Spółce limitu w ramach Umowy Wieloproduktowej nie uległy zmianie. Warunki cenowe podpisanej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. W wyniku podpisanego aneksu została obniżona marża za wykorzystanie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 1.2%. Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Nie zawarto w aneksie postanowień dotyczących kar umownych, których wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 EUR. Kryterium uznania aneksów za znaczącą umowę: Kwota umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Bytom S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BYTOM SA
(pełna nazwa emitenta)
BYTOM Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31 - 864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. prof. Michała Życzkowskiego 19
(ulica) (numer)
12 64 67 800
(telefon) (fax)
office@bytom.com.pl www.bytom.com.pl
(e-mail) (www)
626-000-31-74 003550818
(NIP) (REGON)
d2ree0e

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Michał Wójcik Prezes Zarządu
2014-11-26 Ilona Hencel Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ree0e

Podziel się opinią

Share
d2ree0e
d2ree0e