Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

BZWBK - Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV (4/2013)

BZWBK - Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV (4/2013)

Share
dgv6cqv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-09
Skrócona nazwa emitenta
BZWBK
Temat
Zawiadomienie KBC Group NV oraz KBC Bank NV
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Bank Zachodni WBK S.A. ("BZ WBK") przekazuje w załączeniu zawiadomienia otrzymane w dniu 9 stycznia 2013 r. od: - KBC Group NV oraz - KBC Bank NV dotyczące bezpośredniego nabycia akcji BZ WBK przez KBC Bank NV oraz pośredniego nabycia akcji BZ WBK przez KBC Group NV w wyniku połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem S.A. ("Połączenie") oraz procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów osiągniętego w wyniku Połączenia, tj. zawiadomienia dotyczące przekroczenia progu 15 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy BZ WBK. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz z art. 69a ust 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie KBC Group NV.PDF Zawiadomienie dotyczace nabycia akcji BZ WBK
zawiadomienie - KBC BANK NV.PDF Zawiadomienie dotyczace nabycia akcji BZ WBK

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
09-01-2013 Re. KBC Group NV and KBC Bank NV - notification Current report no. 4/2013 Bank Zachodni WBK S.A. (“BZ WBK”) hereby encloses the notifications we obtained from: - KBC Group NV and - KBC Bank NV on 9th January 2013 on the number of shares directly acquired by KBC Bank NV and indirectly acquired by KBC Group NV due to a merger of BZ WBK with Kredyt Bank S.A. (“Merger”) and the percentage share in the total number of votes gained because of Merger, i.e. notifications on exceeding 15% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of BZ WBK. Legal basis: Art. 70 item 1 in relation to Art. 69 clause 1 item 1 and Art. 69a clause 1 item 3 of the Act dated 29 July 2005 on public offerings and conditions of introducing financial instruments to organized trading, and on public companies

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-09 Elżbieta Kaleta-Jagiełło dyrektor ds. korporacyjnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv