Trwa ładowanie...
d1xajwl
d1xajwl
espi

C&C ENERGY SA - Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (15/2013)

C&C ENERGY SA - Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. (15/2013)
Share
d1xajwl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwaiadomienie o zbyciu akcji Clean&Carbon Energy S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajoego Rejestru Sądowego pod numerem 0000079667, informuje, że w dniu 22 marca 2013 roku otrzymał od Spólki MUFERON CYPRUS Ltd. z siedzibą w Nikozji, Cypr, zawiadomienie o zajściu zdarzenia prawnego, w wyniku którego nastąpiła zmiana dotychczas posiadanego przez Spółkę udziału w ilości 9,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., o 6,28% ogólnej liczby głosów. W dniu 21 marca 2013 roku na postawie umów sprzedaży MUFERON CYPRUS Ltd. dokonała zbycia 60.000.000 akcji Spółki Clean&Carbon Energy S.A., dających dajacych jej 6,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 6,28% kapitału zakładowego Spółki. Według stanu na dzień 22 marca 2013 roku t.j. przekazywania niniejszego zawiadomienia MUFERON CYPRUS Ltd. posiada 35.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A., co stanowi 3,67% ogólnej liczby głosów
na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, oraz 3,67% kapitału zakładowego Spółki Clean&Carbon Energy S.A. Powyższa informację Zarzad przekazuje na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zoragnizowanego systemu oraz o spólkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLEAN&CARBON ENERGY SA
(pełna nazwa emitenta)
C&C ENERGY SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-120 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złota 59
(ulica) (numer)
22 10 10 770 22 222 17 54
(telefon) (fax)
www.karen.com.pl
(e-mail) (www)
526-00-33-418 012774867
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xajwl

Podziel się opinią

Share
d1xajwl
d1xajwl