Trwa ładowanie...
d4b4knl

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy (40/2010)

CAM MEDIA S.A. - Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy (40/2010)

Share
d4b4knl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CAM MEDIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez emitenta znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CAM Media S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał pisemne zlecenie z dnia 18 listopada 2010 roku, od domu mediowego z siedzibą w Warszawie na przeprowadzenie wielkoformatowej ekspozycji reklamowej dla stacji telewizyjnej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 stycznia 2011 roku oraz od 01 marca 2011 roku do 31 marca 2011 roku. Łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. i spółki od niej zależne z tym domem mediowym w okresie od dnia 22 lipca 2010 roku tj. od dnia przekazania poprzedniej informacji na temat umów zawartych pomiędzy CAM Media S.A. a tym domem mediowym (por. RB 28/2010) przekroczyła 10% kapitałów własnych emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).Na dzień przekazania raportu bieżącego łączna wartość wszystkich umów zawartych przez CAM Media S.A. i spółki od niej zależne z tym domem mediowym w okresie od dnia przekazania poprzedniej informacji jest równa kwocie 4.564 tys. zł. brutto.Spośród wskazanych wyżej umów umową o największej wartości jest
umowa zawarta w oparciu o zlecenie z dnia 30 września 2010 roku, którego przedmiotem jest przeprowadzenie w listopadzie 2010 roku przez CAM Media SA na zlecenie domu mediowego wielkoformatowej ekspozycji reklamowej dla producenta napojów alkoholowych. Wartość umowy jest równa kwocie 662.815,68 zł netto. Wynagrodzenie jest płatne w terminie 28 dni od zakończenia kampanii. Umowa została zawarta od dnia 1 listopada 2010 roku do dnia 30 listopada 2010 roku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Poza tym pozostałe warunki wykonania tego zlecenia nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu zleceń. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b4knl

| | | CAM MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CAM MEDIA S.A. | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-349 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Tamka | | 16 lok. U4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022) 828 08 85 | | (022) 828 08 86 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cammedia.pl | | www.cammedia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-22-87-848 | | 015664139 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Krzysztof Przybyłowski Prezes Zarządu Krzysztof Przybyłowski
2010-11-19 Paweł Orłowski Wiceprezes Zarządu Paweł Orłowski
2010-11-19 Adam Michalewicz Wiceprezes Zarządu Adam Michalewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b4knl

Podziel się opinią

Share
d4b4knl
d4b4knl