Trwa ładowanie...
dj9h524
dj9h524
espi

CASUS FINANSE - Korekta raportu bieżącego 18/2014 (19/2014) - EBI

CASUS FINANSE - Korekta raportu bieżącego 18/2014 (19/2014)
Share
dj9h524

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | CATALYST | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 19 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego 18/2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") niniejszym koryguje raport bieżący 18/2014 z dnia 30 października 2014 roku w zakresie dotyczącym informacji o braku zamiaru wprowadzenia do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst emitowanych Obligacji serii E2. Treść raportu po korekcie: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2014 z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie Ustalenia Programu Emisji Obligacji Niepublicznych Serii E. Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 30 października 2014 roku podjął Uchwałę nr 1 w sprawie emisji obligacji serii E2 (?Obligacje?). Spółka w ramach emisji obligacji serii E2 zamierza wyemitować obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 24 mln zł. Obligacje będą niezabezpieczone oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu BondSpot oraz Alternatywnego Systemu Obrotu GPW. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 4 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst" oraz § 5 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szarek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dj9h524

Podziel się opinią

Share
dj9h524
dj9h524