Trwa ładowanie...
d2v7uab

CASUS FINANSE - Wprowadzenie obligacji serii E2 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (4/2 ... - EBI

CASUS FINANSE - Wprowadzenie obligacji serii E2 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst (4/2015)

Share
d2v7uab
CATALYST
Raport EBI nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-13
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wprowadzenie obligacji serii E2 do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął w dniu 12 lutego 2015 roku Uchwałę nr 148/2015 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) obligacji na okaziciela serii E2 spółki CASUS FINANSE S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Podstawa prawna: ? § 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych"; ? § 4 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu Catalyst?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2v7uab

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sławomir Szarek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2v7uab

Podziel się opinią

Share
d2v7uab
d2v7uab