Trwa ładowanie...
d3nph4w
d3nph4w
espi

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu pana Jose...

CEDC - Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu pana Jose Aragon na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (26/2012)
Share
d3nph4w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CEDC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący Central European Distribution Corporation: Informacja o powołaniu pana Jose Aragon na stanowisko członka Rady Dyrektorów oraz o złożeniu raportu na Formularzu 8-K w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm., "Ustawa o Ofercie") w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm., "Rozporządzenie") oraz art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, Central European Distribution Corporation ("CEDC" lub "Spółka") informuje niniejszym o powołaniu pana Jose Aragon na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki oraz o złożeniu w dniu dzisiejszym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) raportu bieżącego na Formularzu 8-K dotyczącego
powołania pana Jose Aragon na stanowisko członka Rady Dyrektorów ("Formularz 8-K"). Spółka informuje, że w dniu 16 maja 2012 r. Rada Dyrektorów powołała pana Jose Aragon na stanowisko członka Rady Dyrektorów Spółki. Pan Jose Aragon został wyznaczony przez Roust Trading Ltd. zgodnie z postanowieniem Umowy dot. Ładu Korporacyjnego, o której mowa w raporcie Spółki numer 14/2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. Ponadto, Spółka informuje, iż zawrze z panem Jose Aragon umowę o przejęciu odpowiedzialności odszkodowawczej (ang. Indemnification Agreement). Pan Jose Aragon jest absolwentem wydziału zarządzania Bowling Green State University. Od 1975 r. do 1980 r. pan Jose Aragon pracował na stanowiskach menadżerskich w koncernie Procter&Gamble. Od 1980 r. do 1999 r. pan Jose Aragon zajmował różne stanowiska menadżerskie w koncernie Bacardi, a w latach 1999 ? 2000 pracował na stanowisku Vice President Marketing w Spherion Corporation. Ponadto, w roku 2006 Jose Aragon pełnił funkcję Prezydenta w Russian Standard Vodka USA, a
w latach 2000 ? 2005 funkcję członka zarządu Russian Standard Vodka w Moskwie. Od 2001 r. pan Jose Aragon jest Prezydentem Aragon Consulting Group. Pan Jose Aragon nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jose Aragon nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 769, z późn. zm.). Dodatkowo, w związku z art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie, w załączeniu Spółka przekazuje polskie tłumaczenie treści Formularza 8-K. Formularz 8-K, został złożony przez Spółkę zgodnie z wymogami amerykańskiej Ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r. (ang. Securities Exchange Act of 1934), której Spółka podlega w związku z notowaniem jej akcji na rynku NASDAQ w Stanach Zjednoczonych. Spółka informuje ponadto, iż Formularz 8-K dostępny
jest (w języku angielskim) na stronie internetowej Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. U.S. Securities and Exchange Commission) po wpisaniu nazwy Spółki pod adresem: http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html Załączniki: 1) Polskie tłumaczenie treści Formularza 8-K. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia, oraz art. 62 ust. 8 Ustawy o Ofercie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport26a_2012.pdf | Polskie tłumaczenie treści Formularza 8-K | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Central European Distribution Corporation
(pełna nazwa emitenta)
CEDC Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
NJ 08054 Mt. Laurel
(kod pocztowy) (miejscowość)
Atrium Executive Suites, 3000 Atrium Way, Suite 26
(ulica) (numer)
022 456 60 00 022 456 60 01
(telefon) (fax)
info@cedc.com www.cedc.com
(e-mail) (www)
5418652710 brak
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Christopher Biedermann Dyrektor Finansowy Christopher Biedermann

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nph4w

Podziel się opinią

Share
d3nph4w
d3nph4w