Trwa ładowanie...
d3p8pg9
d3p8pg9
espi

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (46/2013)

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. - Powołanie członka Rady Nadzorczej (46/2013)
Share
d3p8pg9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Andrew Pegge do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 października 2013 roku. Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA - Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research ? Stany Zjednoczone). Doświadczenie zawodowe Pana Andrew Pegge przedstawia się następująco: 10.01.2013 ? 24.09.2013 ? Członek Zarządu Celtic Property Developments S.A. 2000 - obecnie: Dyrektor/Zarządca Funduszu w Laxey Partners Limited (Wyspa Man) oraz członek zarządu i dyrektor w podmiotach grupy Laxey Partners oraz zarządzanych
funduszach: obszar działalności - opracowywanie systemów analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych; innowacyjne wdrożenie systematycznej analizy funduszy zamkniętych, analizy płynności ich aktywów oraz kosztów realizacji, 1998 - 1999: Komisja Nadzoru Finansowego na Wyspie Man, Wyspa Man ? konsultant nadzorujący fundusze inwestycyjne, 1995 ? 1998: Regent Fund Management Ltd, Londyn/Wyspa Man (Wielka Brytania) ? starszy zarządzający inwestycjami, w szczególności odpowiedzialny za prowadzenie portfolio globalnych rynków wschodzących, 1990 ? 1994: Buchanan Partners, Londyn (Wielka Brytania) - współzarządzający inwestycjami, w tym odpowiedzialny za prowadzenie transakcji na rynkach wschodzących, 1987 - 1990: Laurentian Fund Management, Londyn (Wielka Brytania)- zarządzający ds. systemów inwestycyjnych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrew Pegge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-677 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cybernetyki 7B
(ulica) (numer)
+48 22 321 05 00 +48 22 321 05 01
(telefon) (fax)
info@celtic.pl www.celtic.pl
(e-mail) (www)
6772286258 120423087
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
2013-10-24 Piotr Turchoński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p8pg9

Podziel się opinią

Share
d3p8pg9
d3p8pg9