Trwa ładowanie...
d490jk0

Cena emisyjna akcji serii D Grupy Lotos ustalona na 18,10 zł/ szt.

Warszawa, 13.11.2014 (ISBnews) - Cena emisyjna akcji serii D Grupy Lotos została ustalona na 18,10 zł za sztukę, a liczbę akcji nowej emisji potwierdzono na poziomie 55 mln sztuk (tj. na maksymalnym przewidywanym wcześniej poziomie), podała spółka.
Share
d490jk0

"Zarząd (?) po konsultacji ze współoferującymi, ustalił cenę emisyjną akcji oferowanych w wysokości 18,10 zł za 1 akcję oferowaną. (?) Ostateczna liczba akcji oferowanych w ofercie jest równa maksymalnej liczbie akcji oferowanych przewidzianej w uchwale o podwyższeniu, tj. 55.000.000 akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie.

Ustalono także, że jedno jednostkowe prawo poboru uprawnia do objęcia 0,42348946045 akcji oferowanej, zaś 2,36133385454 jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia jednej akcji oferowanej, podano także.

Na początku listopada Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grupy Lotos sporządzony na potrzeby oferty publicznej do 55 mln akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 129.873.362 jednostkowych praw poboru akcji serii D, do 55.000.000 praw do akcji serii D oraz do 55.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D do obrotu na rynku podstawowym GPW.

d490jk0

Wcześniej minister skarbu podpisał z Grupą Lotos umowę w sprawie udzielenia spółce wsparcia niebędącego pomocą publiczną w kwocie nieprzekraczającej 530 mln zł. Skarb Państwa obejmie akcje nowej emisji w ramach wykonania przysługującego prawa poboru. Środki pozyskane dzięki objęciu akcji nowej emisji przez Skarb Państwa zostaną przeznaczone na budowę instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących.

Na początku września nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos zdecydowało o wyrażeniu zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji dla dotychczasowych akcjonariuszy. Dzień prawa poboru dla akcjonariuszy spółki ustalono na 18 listopada 2014 r.

Wcześniej Grupa Lotos informowała, że planuje pozyskać z emisji akcji ok. 1 mld zł, a wpływy zostaną przeznaczone na wsparcie realizacji strategii, polegającej na przeprowadzaniu dalszych inwestycji służących zwiększeniu kompleksowości rafinerii oraz wzrostowi własnego wydobycia węglowodorów.

Grupa kapitałowa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2013 r. Grupa Lotos odnotowała 28,6 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)

d490jk0

Podziel się opinią

Share
d490jk0
d490jk0