Trwa ładowanie...
d326ajm

CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej ...

CERTUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18/2015)

Share
d326ajm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-20
Skrócona nazwa emitenta
CERTUS CAPITAL S.A.
Temat
Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej ? przekroczenie powyżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Prime Minerals S.A. informuje, iż w dniu 20 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło od spółki Cullinan Partners sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawiadomienie o zmianie stanu posiadanego udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu spółki Prime Minerals S.A. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
zal ESPI 18-2015_zawiadomienie art. 69 Cullinan Partners.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Marcin Kozak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d326ajm

Podziel się opinią

Share
d326ajm
d326ajm