Trwa ładowanie...
d13ea0c
espi

CEZ, a.s. - Lubomír Klosík wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ČEZ (8/2011)

CEZ, a.s. - Lubomír Klosík wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ČEZ (8/2011)
Share
d13ea0c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CEZ, a.s.
Temat
Lubomír Klosík wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ČEZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Rada Nadzorcza spółki ČEZ wybrała wczoraj na swoim posiedzeniu zwyczajnym Lubomíra Klosíka na wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ČEZ. Pan Lubomír Klosík był członkiem Rady Nadzorczej ČEZ wybieranym przez pracowników.Przewodniczący Rady Nadzorczej ČEZ jest pan Martin Říman a wiceprzewodniczącym pan Eduard Janota. Rada Nadzorcza ma dwóch wiceprzewodniczących.
Załączniki
Plik Opis
CEZ-008-2011_PL.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Lubomír Klosík Has Been Appointed theČEZ Supervisory Board Vice ChairmanIn its regular meeting, theČEZ Supervisory Board appointed Mr. LubomírKlosík to the position of theČEZ Supervisory Board Vice Chairmanyesterday. Mr. Lubomír Klosík had been theČEZ Supervisory Board memberelected by employees.Mr. MartinŘíman is the Chairman and Mr. Eduard Janota is the ViceChairman of theČEZ Supervisory Board. The Supervisory Board has twoVice Chairmen.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13ea0c

Podziel się opinią

Share
d13ea0c
d13ea0c