Trwa ładowanie...
d1wf74w
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów. (8/2013)
Share
d1wf74w

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja terminów obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do następujących raportów bieżących: Nr 78/2010 z dnia 09.09.2010 roku, Nr 15/2011 z dnia 05.05.2011 roku, Nr 14/2012 z dnia 11.05.2012 roku, Nr 34/2012 z dnia 31.08.2012 roku, Nr 39/2012 z dnia 28.09.2012 roku, Nr 46/2012 z dnia 30.11.2012 roku, oraz Nr 49/2012 z dnia 28.12.2012 roku, informuje, że terminy obowiązywania gwarancji korporacyjnych należytego wykonania kontraktów, udzielone w imieniu Spółki Zależnej Zakład Energetyczny ZEN Sp. o.o., zostały w dniu 27 lutego 2013 roku przedłużone na okres do dnia 30 sierpnia 2013 roku. Wysokość udzielonych gwarancji pozostaje bez zmian i wynosi odpowiednio: 1) Gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 123/ZEZEN/PE/2010, zawartego pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. i Synthos Dwory 4 Sp. z o.o., w wysokości 10% ceny kontraktu tj. 1 249 503,25 PLN i 356 700,00 EUR; 2) Gwarancja należytego wykonania kontraktu Nr 124/ZEZEN/PE/2010, zawartego pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. i Synthos Dwory 5 Sp. z o.o., w
wysokości 10% ceny kontraktu tj. 649 971,00 PLN i 172 200,00 EUR. Udzielone przez Emitenta gwarancje zabezpieczające zobowiązania wynikają z następujących kontraktów oraz w następujących wysokościach: 1) Kontrakt Nr 123/ZEZEN/PE/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku wraz z aneksami zawartymi pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. oraz Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. na Budowę zespołów kogeneracyjnych Oświęcimiu dla Synthos Dwory 4 Sp. z o.o. na łączną kwotę netto 10 158 563,00 PLN i 2 900 000,00 EUR; 2) Kontrakt Nr 124/ZEZEN/PE/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku wraz z aneksami zawartymi pomiędzy ZE ZEN Sp. z o.o. oraz Synthos Dwory 5 Sp. z o.o. na Budowę zespołów kogeneracyjnych Oświęcimiu dla Synthos Dwory 5 Sp. z o.o. na łączną kwotę netto 5 284 317,00 PLN i 1 400 000,00 EUR; Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 7 oraz § 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CHEMOSERVIS-DWORY S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-600 Oświęcim
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemików 1
(ulica) (numer)
+ 48 697 555 081 (33) 444 60 59
(telefon) (fax)
sekretariat@chemoservis.pl www.chemoservis.pl
(e-mail) (www)
549-19-11-468 070889223
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-02-27 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wf74w

Podziel się opinią

Share
d1wf74w
d1wf74w