Trwa ładowanie...
d39dpe2
espi

CIECH - Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z...

CIECH - Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI (10/2013)
Share
d39dpe2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. [Emitent], w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 41/2012 z dnia 12 października 2012 roku, informuje, iż w dniu 27 lutego 2013 podpisany został aneks do umowy sprzedaży i przeniesienia wartości niematerialnych i prawnych związanych z produkcją TDI na rzecz BASF Polska Sp. z o.o.[Umowa] zawartej pomiędzy Emitentem oraz jednostką zależną Emitenta, Zakładami Chemicznymi Zachem S.A. [Zachem] a spółkami BASF Polska Sp. z o.o. oraz BASF SE [Strony Umowy]. Jak informował Emitent w raporcie bieżącym numer 41/2012 z dnia 12 października, zgodnie z Umową, spełnienie warunków zawieszających związanych z czynnościami Emitenta i Zachem miało nastąpić do dnia 31 grudnia 2012 roku, natomiast warunek zawieszający w postaci zgód odpowiednich organów antymonopolowych do dnia 28 lutego 2013 roku. Ponieważ ostatni z warunków zawieszających, w postaci uzyskania wszystkich koniecznych zgód organów antymonopolowych, mógłby się nie ziścić do pierwotnie ustalonego terminu 28 lutego 2013 roku, Strony Umowy
zawarły w dniu 27 lutego 2013 Aneks, na mocy którego dokonano przedłużenia terminu na spełnienie się warunków zawieszających do dnia 31 marca 2013 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39dpe2

Podziel się opinią

Share
d39dpe2
d39dpe2