Trwa ładowanie...
d49n3nw
espi

CIECH - Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denomin...

CIECH - Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 (57/2012)

Share
d49n3nw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informuje o podjęciu w dniu 26 listopada 2012 r. przez Zarząd Ciech S.A. uchwał w sprawie dokonania przydziału: i. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy) obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 01, zawierających opcję pozwalającą Ciech S.A. na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 01 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych; oraz ii. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy)
obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 02, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu przez Ciech S.A., z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 02 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych. Obligacje opisane w pkt i. oraz ii. będą dalej określane jako "Obligacje Polskie") (na temat zakończenia budowania księgi popytu na Obligacje Polskie patrz Raport bieżący nr 55/2012. Dojście do skutku emisji Obligacji Polskich jest uzależnione od ich rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., o czym Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49n3nw

| | | CIECH S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.prasowe@ciech.com | | www.ciech.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-26 Andrzej Kopeć Członek Zarządu
2012-11-26 Artur Osuchowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49n3nw

Podziel się opinią

Share
d49n3nw
d49n3nw