Trwa ładowanie...
ds2t0m9
ds2t0m9

Ciech sprzeda spółki z grupy, aby spłacić zadłużenie (opis)

04.08. Warszawa (PAP) - Zarząd Ciechu przyjął w środę plan restrukturyzacji na lata 2010-2015 mający doprowadzić do poprawy kondycji finansowej grupy i zwiększenia jej potencjału...
Share
ds2t0m9

04.08. Warszawa (PAP) - Zarząd Ciechu przyjął w środę plan restrukturyzacji na lata 2010-2015 mający doprowadzić do poprawy kondycji finansowej grupy i zwiększenia jej potencjału do spłaty zadłużenia oraz do rozwoju działalności. Plan, który ma przynieść 600 mln zł wpływów i oszczędności, zakłada między innymi sprzedaż trzech spółek podstawowych dla grupy oraz 8 spółek niepodstawowych - podała spółka w środowym komunikacie.

"Łączna kwota wpływów i oszczędności netto, możliwa do uzyskania z tytułu realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych przewidzianych w planie restrukturyzacji, jest szacowana na kwotę ok. 600 mln zł" - napisano.

W celu pozyskania gotówki i wyjścia z rynków niestrategicznych z punktu widzenia grupy plan zakłada sprzedaż w okresie 32 miesięcy całości akcji lub udziałów w spółkach podstawowych dla grupy, tj. Vitrosilicon, Alwernia, GZNF Fosfory.

ds2t0m9

Przewiduje także w okresie 12 miesięcy sprzedaż akcji lub udziałów w 8 dużych spółkach niepodstawowych, tj. PTU, Zakładach Azotowych Tarnów, Transodzie, Transclean, Polfie (oraz Polfie Hungaria), Elzabie, Ciech Service i Polskim Konsorcjum Chemicznym.

W ciągu 18 miesięcy ma nastąpić sprzedaż wybranych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Zachem.

Ciech w ciągu 14 miesięcy będzie też zamykał nierentowne linie produkcyjne w Zachemie, GZNF "Fosfory" oraz Sodzie Polskiej.

Spółka będzie sprzedawać nieruchomości niewykorzystywane w działalności podstawowej grupy.

ds2t0m9

Równolegle do innych działań, w celu ograniczenia i dostosowania poziomu zatrudnienia do nowej organizacji, będzie przeprowadzana restrukturyzacja zatrudnienia w spółkach GZNF Fosfory, Zachem, SPC, Vitrosilicon i Govora oraz na poziomie Grupy.

Grupa sprzeda również pozostałe zbędne aktywa oraz prawa majątkowe w spółkach SPC, US Govora i Vitrosilicon. Przeprowadzi optymalizację podatkową związaną głównie z odzyskaniem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz rozliczaniem podatku VAT w spółkach SPC, Vitrosilicon i Organika - Sarzyna.

Optymalizacji ulegną również nakłady inwestycyjne obejmujące weryfikację harmonogramu inwestycji instalacji produkcyjnej substancji MCPA w spółce Organika-Sarzyna oraz opóźnienie harmonogramu inwestycyjnego projektu konwersji elektrolizy z przeponowej na membranową do 2010 r. w spółce Zachem.

Grupa sprzeda też kilka małych spółek zależnych, kilka kolejnych podmiotów zostanie zlikwidowanych. (PAP)

jru/ jtt/

ds2t0m9

Podziel się opinią

Share
ds2t0m9
ds2t0m9