Trwa ładowanie...
d45ymvl
espi

CIECH - Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w spółce Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna ...

CIECH - Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w spółce Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. (42/2014)
Share
d45ymvl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi w spółce Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 roku spółka Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A. z siedzibą w Nowej Sarzynie (dalej: ?Spółka Zależna?) zawarła z wszystkimi działającymi w Spółce Zależnej związkami zawodowymi (dalej: ?Związki Zawodowe?) porozumienie na mocy którego, między innymi: 1. organizacja związkowa, która wszczęła spór zbiorowy, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2014 z dnia 14 czerwca 2014 roku, wycofała żądania płacowe, w wyniku czego spór zbiorowy został zakończony. Związki Zawodowe zobowiązały się nie występować z żądaniami dotyczącymi podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku, a negocjacje ewentualnych zmian wynagrodzeń będą możliwe najwcześniej na początku 2015 roku, 2. Związki Zawodowe wycofały złożone na mocy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych żądania, dotyczące między innymi: ustalenia dodatkowych 6 miesięcznych odpraw w przypadku rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nie leżących po stronie
pracowników oraz ustalenia pakietu gwarancji socjalnych w przypadku zbycia Spółki Zależnej. Związki Zawodowe zobowiązały się do nie występowania z tymi żądaniami do końca 2014 roku, 3. Spółka Zależna wypłaci pracownikom nagrodę roczną za 2013 rok, zagwarantowaną obowiązującymi wewnętrznymi przepisami prawa pracy, na poziomie nagrody rocznej wypłaconej z 2012 rok, w wysokości o 33% niższej od wysokości dochodzonej przez Związki Zawodowe, 4. w celu zmniejszenia stanu zatrudnienia na koniec 2014 roku w Spółce Zależnej wdrożona zostanie procedura zwolnień pracowników w oparciu o program dobrowolnych odejść, która zastąpi procedurę zwolnień grupowych, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 39/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku, 5.Spółka Zależna oraz Związki Zawodowe przystąpią do prac nad ostatecznym dopracowaniem brzmienia zakładowego układu zbiorowego pracy, mając na względzie jak najszybszą rejestrację układu przez Państwową Inspekcję Pracy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45ymvl

Podziel się opinią

Share
d45ymvl
d45ymvl