Trwa ładowanie...
d35tnn4

CIECH - Zmiana warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych. (22/2014)

CIECH - Zmiana warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych. (22/2014)

Share
d35tnn4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków umowy określającej warunki emisji obligacji zagranicznych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów nr 16/2014 oraz nr 12/2014, Zarząd Ciech S.A. (?Emitent? lub ?Spółka?), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ) (?Emitent Obligacji Zagranicznych?), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Emitenta w dniu 28 listopada 2012 r. (Emitent poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), informuje, iż w dniu 27 maja 2014 roku powziął wiadomość o zawarciu pomiędzy Deutsche Trustee Company Limited jako powiernikiem (trustee), Spółką oraz Emitentem Obligacji Zagranicznych - umowy dodatkowej do Umowy Indenture ("Umowa
Dodatkowa"). Zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej dokonano płatności za wydanie zgody przez wymaganą Umową Indenture większość obligatariuszy niewykupionych Obligacji Zagranicznych. Umowa Dodatkowa obejmuje zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w tym wydłużenie terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto, z dnia 28 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w związku z wejściem w życie Umowy Dodatkowej, Obligatariusze niewykupionych Obligacji Zagranicznych nie będą mogli żądać wykupu Obligacji Zagranicznych wraz z upływem terminu pierwotnie zastrzeżonego na spełnienie wymogów, o których mowa powyżej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.komunikacji@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Andrzej Kopeć Członek Zarządu
2014-05-27 Artur Osuchowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

Podziel się opinią

Share
d35tnn4
d35tnn4