Trwa ładowanie...
dyvpkm8
rząd

CIR: najważniejsze ułatwienia w styczniu (komunikat)

...

Share
dyvpkm8

31.12. Warszawa - CIR informuje:

Zmiany w przepisach paszportowych - paszport odbierzemy w dowolnym wydziale paszportowym. Po wejściu w życie nowych przepisów, aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie będziemy musieli jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Będziemy mogli go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument. Obecnie dokumenty paszportowe wydawane są przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych - wystarczy jedna wizyta w urzędzie. Od Nowego Roku nie będziemy musieli najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim móc się zameldować. Wszystkie te czynności wykonamy w tym samym urzędzie, w którym będziemy dokonywać meldunku. Przy zameldowaniu nie będziemy podawali informacji o wykształceniu, czy obowiązku wojskowym. Nie będzie również obowiązku przedkładania książeczki wojskowej.

dyvpkm8

Niższe ceny gazu - rachunki za gaz będą niższe o 10%. To największa obniżka cen gazu dla odbiorców indywidualnych w historii. Wprowadzenie nowej taryfy oznacza, że od 1 stycznia 2013 r. gospodarstwa domowe korzystające z taryfy W-1 (gaz używany do gotowania) zapłacą w przyszłym roku średnio o 38 zł mniejsze rachunki za gaz. W przypadku taryfy W-2 (gaz używany do ogrzewania wody) rachunki będą niższe o 154 zł. Najwięcej zaoszczędzą osoby używające taryfy W-3 (gaz używany do ogrzewania domu), ich średnie rachunki spadną aż o 567 zł w skali roku.

eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) - do potwierdzenia naszego prawa do korzystania z publicznej służby zdrowia ma wystarczyć tylko PESEL i dowód tożsamości. Nie będzie już trzeba okazywać dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, czyli druku RMUA, legitymacji emeryta czy dowodu opłaty składki z ostatniego miesiąca.

"Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, czyli tzw. III ustawa deregulacyjna - poprawi warunki wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. W szczególności chodzi ograniczenie zatorów płatniczych oraz zbędnych obowiązków informacyjnych. Na czym polegają ułatwienia?

- Kasowy VAT - małe przedsiębiorstwa będą mogły odprowadzać VAT nie po wystawieniu faktury, ale dopiero po uzyskaniu za nią zapłaty. Obecnie przedsiębiorca, który korzysta z rozliczenia kasowego i nie otrzymał zapłaty może nie odprowadzać podatku przez 90 dni. Później musi to zrobić, bez względu, czy kontrahent uregulował należność czy nie. - Odbiorca faktury, który zalega z płatnością nie będzie mógł odliczyć podatku naliczonego z faktury przez niego niezapłaconej. Także nie będzie mógł zaliczyć takiej faktury w koszty uzyskania przychodu. Ustawa przewiduje też, że możliwe będzie odliczanie VAT od faktury zapłaconej tylko częściowo. Skrócono także termin na rozliczenie tzw. złych długów ze 180 dni do 150 dni. - Pojawi się możliwość zastawienia przewidywanego zwrotu VAT pod zabezpieczenie kredytu. To znacząco zwiększy zdolności kredytowe przedsiębiorców. - Zmiany w leasingu - ustawa skróci minimalny czas trwania leasingu nieruchomości z 10 do 5 lat. Możliwe będzie także objęcie leasingiem wieczystego
użytkowania.

dyvpkm8

Umożliwienie składania wniosków CEIDG-1 w urzędach skarbowych - ułatwi osobom fizycznym rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez załatwienie sprawy w trakcie jednej wizyty w US, przy minimalnych formalnościach obciążających obywateli. Rejestracja ograniczać się będzie do potwierdzenia przez obywatela danych wcześniej zgłoszonych do urzędu skarbowego czy pozyskanych wewnątrz administracji.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - ustawa jest korzystna dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci bo zwiększa kwotę ulgi prorodzinnej.

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o podatku od towarów i usług. Efektem zmian będzie takie samo traktowanie faktur papierowych oraz faktur przesyłanych i przechowywanych w formie elektronicznej. Rozporządzenia uproszczą wystawianie faktur przez podatników i odbiurokratyzują szereg wymogów formalnych dotyczących fakturowania.

Ustawa Prawo Pocztowe - liberalizuje rynek usług pocztowych zgodnie z dyrektywami unijnymi. Wszystkie firmy świadczące usługi pocztowe będą miały równy dostęp do rynku usług pocztowych. To też większa ochrona konsumentów m.in. poprzez wprowadzenie i uporządkowanie systemu procedur reklamacyjnych i odpowiedzialności operatorów pocztowych.

sewa/

dyvpkm8

Podziel się opinią

Share
dyvpkm8
dyvpkm8