Trwa ładowanie...
d20fd8x

CITY INTERACTIVE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 (2/2011)

CITY INTERACTIVE S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 (2/2011)

Share
d20fd8x

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami) ("Rozporządzenie") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2011:?Skonsolidowany raport za IV kwartał 2010r. - 1 marca 2011r.?Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2010r. - 2 maja 2011r.?Skonsolidowany raport za I kwartał 2011r. - 16 maja 2011r.?Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011r. - 31 sierpnia 2011r.?Skonsolidowany raport za III kwartał 2011r. - 14 listopada 2011r.Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż:- zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikować jednostkowego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał
2011 roku,- zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust.3 Rozporządzenia nie będzie publikować odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, jednak skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem biegłego rewidenta z jego przeglądu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 619 85 90 | | (22) 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Artur Winiarski Członek Zarządu Artur Winiarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20fd8x

Podziel się opinią

Share
d20fd8x
d20fd8x