Trwa ładowanie...
ds5tt4a
ds5tt4a
espi

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez BPOINT Ltd (15/2014)

CLOUD TECHNOLOGIES S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału przez BPOINT Ltd (15/2014)
Share
ds5tt4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
CLOUD TECHNOLOGIES S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału przez BPOINT Ltd
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 25 lipca 2005 roku o zmianie udziału BPOINT Ltd w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zarejestrowanego w dniu 20 listopada 2014 roku. Przez zmianą BPOINT Ltd nie posiadała bezpośrednio lub przez podmiot zależny akcji Spółki. Po zmianie BPOINT Ltd posiada 550.000 akcji, które stanowią 13,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do oddania 550.000 głosów, co stanowi 13,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. BPOINT Ltd nie zamierza zwiększać udziału w Spółce w okresie kolejnych 12 miesięcy. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CLOUD TECHNOLOGIES S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-075 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żeromskiego 7
(ulica) (numer)
+48 225353050 +48 225353070
(telefon) (fax)
biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl
(e-mail) (www)
9522106251 142886479
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Piotr Prajsnar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5tt4a

Podziel się opinią

Share
ds5tt4a
ds5tt4a