Trwa ładowanie...
dj826yt
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (41/2014)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (41/2014)
Share
dj826yt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-21
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 32/2014 z dnia 9 października 2014 roku informuje, że w związku z zawarciem przez Emitenta w dniu 21 listopada 2014 roku umowy kupna ? sprzedaży pakietu 33.141 udziałów stanowiącego 100% kapitału zakładowego ?Mercuria Energy Trading? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?MET?) nastąpiło spełnienie warunku zawieszającego skutkującego wejściem w życie znaczącej umowy warunkowej tj. umowy gwarancyjnej, zawartej przez CNT S.A. z MET. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Aktualizacja informacji

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
dj826yt

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2014-11-21 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dj826yt

Podziel się opinią

Share
dj826yt
dj826yt