Trwa ładowanie...
d1zb14o

Co dalej z EURUSD?

Piątkowe dane z USA potwierdziły dobrą kondycję gospodarki amerykańskiej.
Share
Co dalej z EURUSD?
Źródło: WP.PL
d1zb14o

Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 0,3% w ujęciu miesięcznym wobec oczekiwanego wzrostu o 0,2% m/m. Lepsze niż oczekiwano były dane dotyczące sprzedaży detalicznej bez aut, które w poprzednim miesiącu także wzrosły powyżej prognoz, dokładnie o 0,3% licząc miesiąc do miesiąca. USD zaczął silnie zyskiwać na wartości w reakcji na te dane. Pozytywnie zaskoczył także wstępny odczyt indeksu nastrojów amerykańskich konsumentów. Wskaźnik Uniwersytetu Michigan wzrósł w listopadzie do 89,4 pkt. z 86,9 pkt. w poprzednim okresie. Konsensus rynkowy zakładał wzrost do 87,5 pkt.

Drugi dobry odczyt z gospodarki amerykańskiej tym razem nie przełożył się na aprecjację dolara, a wręcz w kolejnych godzinach nastąpiła wyprzedaż USD. To może być sygnałem, że potencjał spadkowy na EURUSD chwilowo się wyczerpał w oczekiwaniu na notatki z ostatniego posiedzenia FOMC, które zostaną opublikowane jeszcze w tym tygodniu. W dalszym umocnieniu dolara nie pomogły także słowa James’a Bullard’a, który wskazywał na to, że stopy procentowe najprawdopodobniej wzrosną w przyszłym roku, a dokładny czas zacieśniania polityki monetarnej będzie zależał od napływających danych. Co więcej szef Oddziału w St. Louis powiedział, że niska inflacja nie jest czynnikiem wystarczającym do tego, by utrzymywać stopy procentowe blisko poziomu zero. Jeśli dzisiejsze dane nt. indeksu aktywności w sektorze przemysłowym NY Empire State oraz produkcji przemysłowej będą lepsza i nie przyczynią się do wzrostu wartości USD, to korekta wzrostowa na eurodolarze może się rozszerzyć.

Opublikowane dziś w nocy dane z Japonii odnośnie tempa wzrostu gospodarczego rozczarowały. W trzecim kwartale japoński PKB nieoczekiwanie spadł o 0,4% w ujęciu kwartalnym, notując kolejny kwartał z rzędu spadek, po tym jak w drugim kwartale PKB skurczył się o 1,9% licząc kwartał do kwartału. Dane mocno zaniepokoiły i mocno rozminęły się z konsensusem rynkowym, który zakładał wzrost dynamiki PKB o 0,5% w ujęciu kwartalnym.

d1zb14o

Co więcej słabsze dane z gospodarki państwa Kwitnącej Wiśni mogą opóźnić planowaną na przyszły rok kolejną podwyżkę podatku od sprzedaży. W reakcji na dane nastąpił wzrost awersji do ryzyka i umocnienie się waluty japońskiej. Skutkiem tego był powrót para USDJPY w okolice 115,50. Należy pamiętać, że silny trend wzrostowy dominuje na tej parze, tak więc niższe poziomy cenowe mogą stać się dobrą okazją do wznawiania pozycji zgodnych z długoterminowym trendem.
EURUSD

Piątkowe dane z gospodarki amerykańskiej tylko chwilowo umocniły dolara. Para wybroniła wsparcie w rejonie 78,6% zniesienia Fib całości fali wzrostowej z poziomu 1,2357. Obecnie poziom 1,2388 wyznacza krótkoterminowe wsparcie. Wyjście powyżej strefy oporu 1,2515/30 stało się impulsem do rozszerzenia korekty wzrostowej w okolice poziomu cenowego 1,2576, gdzie znajduje się maksimum lokalne z 4 listopada 2014 roku. W tym rejonie przebiega także 41,4% zniesienia całości fali spadkowej z poziomu 1,2886. Ważny opór w rejonie 1,2575 jak na razie został wybroniony i uaktywnił kupujących walutę amerykańską. EURUSD wsparł się na 50-okresowej średniej EMA na wykresie H4. W przypadku ewentualnego wyjścia powyżej oporu w rejonie 1,2575 wrośnie ryzyko testowania okolic 1,2620.
[ EURUSD

]( http://finanse.wp.pl/w1,EUR,w2,USD,notowania-waluty-online-waluta.html )

d1zb14o

USDCHF

Ostatnie spadki na USDCHF wyhamowały w okolicy istotnego geometrycznego oporu w rejonie 0,9540/50. Strefa ta wynika z 50% zniesienia Fib całości fali wzrostowej z poziomu 0,9359 oraz z projekcji 161,8% całości maksymalnej korekty spadkowej z poziomu 0,9558 w całym impulsie wzrostowym rozpoczętym w dniu 15 października 2014 roku. Para powróciła do wzrostów a techniczny obraz rynku wskazuje na możliwość powrotu kursu w okolice 0,9690, gdzie znajdują się ostatnie maksima lokalne. Ewentualne wybicie dołem i zejście poniżej wspomnianego wsparcia zaneguje scenariusz zakładający kontynuację wzrostów.
[ USDCHF

]( http://finanse.wp.pl/w1,USD,w2,CHF,notowania-waluty-online-waluta.html )

d1zb14o

Anna Wrzesińska

Noble Securities S.A.

| Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji, ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantują jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji, stanowiących rekomendacje, dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów, lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym, lub jako podstawa do podejmowania działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez
NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania, lub zaniechania osób, lub podmiotów, korzystających z opracowania, ani za działania, lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań, lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawienia się inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) sa ryzykowne, ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. |
| --- |

d1zb14o

Podziel się opinią

Share
d1zb14o
d1zb14o