Trwa ładowanie...
d4gdkds
espi

COGNOR S.A. - Rejestracja połączenia emitenta ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. (21/2014)

COGNOR S.A. - Rejestracja połączenia emitenta ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. (21/2014)
Share
d4gdkds
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR S.A.
Temat
Rejestracja połączenia emitenta ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
COGNOR SA w Katowicach [Emitent] informuje, iż w dniu 09.07.2014 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach o rejestracji w dniu 26.06.2014 roku połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółką COGNOR Finanse Spółka z o.o. jako spółką przejmowaną [COGFIN]. Połączenie Emitenta z COGFIN nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku COGFIN na Emitenta w trybie art. 492 §1 pkt. 1 Ksh, połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do treści przepisu art. 515 §1 Ksh tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Grupa Kapitałowa Emitenta specjalizuje się w produkcji wyrobów hutniczych oraz pozyskiwania i przerobu złomu. COGFIN spółka w 100% zależna od Emitenta prowadziła działalności finansową na rzecz spółek grupy kapitałowej Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COGNOR S.A.
(pełna nazwa emitenta)
COGNOR S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-360 PORAJ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZIELONA 26
(ulica) (numer)
34/ 316 01 10 34/ 316 01 11
(telefon) (fax)
cognor@cognor.pl www.cognor.pl
(e-mail) (www)
584-030-43-83 190028940
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4gdkds

Podziel się opinią

Share
d4gdkds
d4gdkds