Trwa ładowanie...
dyrvprf

COLEOS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (3/2015)

COLEOS S.A. - Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta (3/2015)

Share
dyrvprf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLEOS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Akcyjnej Colomedica (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 lutego 2015 roku otrzymała zawiadomienie od spółki Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: ?Akcjonariusz?), iż w wyniku zawartych w dniach 09-12 lutego 2015 roku transakcji sprzedaży akcji na rynku NewConnect nastąpiła zmiana poziomu zaangażowania Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta (przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów). Przed dokonaniem wskazanych powyżej transakcji Akcjonariusz posiadał łącznie 15.875.000 sztuk akcji na okaziciela spółki Colomedica S.A., uprawniających do 38,60% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniających do wykonywania 38,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po dokonaniu w/w transakcji Akcjonariusz posiada obecnie 6.548.622 sztuk akcji na okaziciela spółki Colomedica S.A., uprawniających do 15,92% w kapitale zakładowym i jednocześnie uprawniających do wykonywania 15,92% głosów na
walnym zgromadzeniu Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLEOS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COLEOS S.A. | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 60-842 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Dąbrowskiego | | 49/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61 222 47 71 | | 61 853 45 05 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 781-18-63-313 | | 301702380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Piotr Sobiś Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dyrvprf

Podziel się opinią

Share
dyrvprf
dyrvprf