Trwa ładowanie...
d2nkvd6
espi

Columbus Capital - Odwołanie przez Emitenta prognoz finansowych na rok 2014. (155/2014) - EBI

Columbus Capital - Odwołanie przez Emitenta prognoz finansowych na rok 2014. (155/2014)

Share
d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 155 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Odwołanie przez Emitenta prognoz finansowych na rok 2014. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka)
, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2014 z dnia 13.03.2014 roku, mając na uwadze bieżące zmiany zachodzące w Spółce, zarówno w jej strukturze oraz w działaniach operacyjnych, odwołuje przyjętą prognozę finansową na rok 2014, opracowaną przez Zarząd Spółki przed utworzeniem Grupy Kapitałowej. Równocześnie Zarząd Spółki z całą stanowczością pragnie podkreślić, iż sytuacja Emitenta w odniesieniu do prowadzonej działalności biznesowej, jak i jego sytuacji ekonomicznej jest dobra i nie zagraża dalszemu intensywnemu rozwojowi organicznemu. Utworzona przez Emitenta Grupa Kapitałowa ma potencjał intensywnego rozwoju zgodnie z oczekiwaniami Zarządu i przedstawianymi rynkowi wycenami. Prognoza finansowa COLUMBUS CAPITAL S.A. opublikowana w I kwartale 2014 roku została przygotowana w oparciu o przyjęty przez Spółkę plan sprzedaży i budżet kosztów. Prognozowane przychody finansowe Spółki w roku 2014 miały kształtować się na poziomie
1.490.000,00 zł, przychody ze sprzedaży 3.300.000,00 zł, zysk netto powinien osiągnąć wartość 2.000.000,00 zł, a EBITDA 2.460.000,00 zł, przychody łącznie 4.790.000,00 zł, a koszty działalności operacyjnej miały wynieść 320.000,00 zł. Prognozowany w 2014 roku łączny wzrost przychodów ze sprzedaży COLUMBUS CAPITAL S.A. o ponad 4100 % w porównaniu z rokiem 2013 miał być wynikiem realizacji umów już zawartych przez Emitenta, jak również tych, które w bieżącym roku miał on podpisać. Zasadniczy wpływ na wynik finansowy COLUMBUS CAPITAL S.A. w roku 2014, prócz jego działalności operacyjnej, miała mieć działalność inwestycyjna, polegająca na inwestowaniu środków własnych Spółki. Zgodnie z przyjętą w dniu 22 kwietnia br strategią działania Spółki Zarząd realizował działalność bieżącą w oparciu o poszukiwanie ciekawych projektów inwestycyjnych. W tym okresie Spółka poza tworzeniem portfela inwestycyjnego niedowartościowanych spółek publicznych i przygotowywania projektów inwestycyjnych spoza rynku kapitałowego,
zaangażowała się kapitałowo w budowę Grupy Kapitałowej w oparciu o trzy Spółki: Columbus Energy S.A. /dawniej PIE Polskie Innowacje Energetyczne Spółka Akcyjna/ z siedzibą w Krakowie ? podmiot, który działa w sektorze odnawialnych źródeł energii w szczególności instalacji fotowoltaicznych, 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie ? podmiot, który działa w sektorze technologii druku 3D, oraz Columbus Tax & Law sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach ? podmiot, który działa w sektorze doradztwa transakcyjnego. Z upływem czasu Emitent widzi trafność i celowość powołania spółek zależnych oraz potencjał ich rozwoju. Dlatego też Zarząd Spółki pragnie wypracowane środki inwestować w spółki celowe, a działalność inwestycyjną finansować z nadwyżek, tworząc tym samym stabilny, ale mniejszy portfel inwestycji zewnętrznych, dając tym samym podwaliny przyszłemu funduszowi inwestycyjnemu. Odwołanie prognoz finansowych zakładanych na rok 2014 ma związek z uwarunkowaniem rozwoju powyższych spółek
portfelowych. Zakładane pierwotnie wielkości przychodów ze sprzedaży uległy zmianie na niższe. Przyczynami tego stanu rzeczy jest m.in. przesunięcie rozwoju nowej serii drukarek 3D na rynek europejski z trzeciego na czwarty kwartał 2014 roku, co z kolei ma wpływ na przesunięcie na rok 2015 decyzji przetargowych kontrahentów Spółki zależnej 3FX. Spółka zależna przekazała w dniu 4 grudnia informacje, że poziom sprzedaży w Spółce 3FX sp. z o.o. nie zostanie zrealizowany na zakładanym pierwotnie poziomie, mimo, iż znacząco wzrasta ilość postępowań przetargowych, w jakich Spółka zależna 3FX sp. z o.o. ubiega się o pozyskanie zleceń. Działalność doradcza prowadzona przez jeden z pionów w Spółce Columbus Energy S.A. w związku z przedłużającymi się terminami uwolnienia środków unijnych również zostanie dopiero zrealizowana w roku 2015. Columbus Tax & Law sp. z o. o. z kolei nie sfinalizowała wszystkich transakcji, które miały być realizowane przy projektach Grupy. COLUMBUS CAPITAL S.A. w okresie roku 2014 bardzo
intensywnie rozwija się. Pierwotne założenia finansowe Spółki zakładały inwestycje zewnętrzne. Podczas działań bieżących spółka zmodyfikowała działalność inwestycyjną w kierunku budowy własnej Grupy. Zakładane prognozy sporządzone były w oparciu o politykę rachunkowości, jaka była realizowana w ujęciu jednostkowym. Raport za trzeci kwartał br Spółka publikowała już jako Grupa w ujęciu skonsolidowanym. Przy czym zaznaczyć należy, iż w ujęciu podatkowym Spółka zakłada, że zrealizuje pierwotne prognozy zysku jednostkowego w 95%, nie zrealizuje ich natomiast w ujęciu bilansowym, co wynika z przyjętych metod księgowych. Spółka planuje również obniżyć koszty jednostkowe do 65% założeń opracowanych w prognozach. Zarząd jest w trakcie opracowywania nowej polityki rachunkowości, która będzie uwzględniać funkcjonowanie i aktualne potrzeby Spółki i tworzonej przez nią Grupy Kapitałowej. Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że rok 2014 jest to historycznie okres największego wzrostu ilości i wartości inwestycji oraz skali
zwiększenia rozwoju Emitenta, w tym zasięgu prowadzonej działalności przez utworzoną Grupę Kapitałową. Zdaniem Zarządu utrzymanie tej dynamiki oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb zbudowanej Grupy daje gwarancje satysfakcji z realizacji wyników oraz rozwoju Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nkvd6

Podziel się opinią

Share
d2nkvd6
d2nkvd6