Trwa ładowanie...
d2a51p0

COMPERIA.PL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji Comperia....

COMPERIA.PL S.A. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji Comperia.pl S.A. (10/2014)

Share
d2a51p0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku równoległym GPW akcji Comperia.pl S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 21.03.2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął następujące uchwały: 1. Uchwała nr 345/2014 w sprawie wykluczenia na wniosek Emitenta z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C, D i E spółki Comperia.pl S.A. z dniem 25 marca 2014 r. Zlecenia maklerskie na akcje Comperia.pl S.A. przekazane do ASO na rynku NewConnect a nie zrealizowane do dnia 24 marca 2014 r. tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu. 2. Uchwała nr 346/2014 w sprawie dopuszczenia z dniem 25.03.2014 r. do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 404.703 akcji serii A, 124.080 akcji serii B 121.450 akcji serii, C, 21.134 akcji serii D, 220.900 akcji serii E i 575.000 akcji serii F Spółki Comperia.pl S.A. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł. 3. Uchwała nr 347/2014 w sprawie wprowadzenia z dniem 25 marca 2014 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW następujące serie akcji spółki Comperia.pl S.A.: - 43.000 akcji
serii A oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLCOMPR00010, - 361.703 akcji serii A pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 25 marca 2014 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia kodem PLCOMPR00010, - 124.080 akcji serii B 121.450 akcji serii C oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLCOMPR00010, - 21.134 akcji serii D oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLCOMPR00010, - 220.900 akcji serii E oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLCOMPR00010, - 575.000 akcji serii F pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 25 marca 2014 r. rejestracji tych akcji oznaczenia kodem PLCOMPR00010. Wszystkie ww. akcje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą "Comperia" i oznaczeniem "CPL". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2014-03-21 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2a51p0

Podziel się opinią

Share
d2a51p0
d2a51p0