Trwa ładowanie...
d1qgpxl
espi

COMPERIA.PL S.A. - Korekta zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej (12/2013)

COMPERIA.PL S.A. - Korekta zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej (12/2013)
Share
d1qgpxl

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMPERIA.PL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comperia.pl S.A. informuje, że w dniu 24 października 2013 roku otrzymał korektę zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej o kupnie akcji Comperia.pl S.A. Korekta dotyczy powiązania osoby zobowiązanej z podmiotem dokonującym transakcji. Osoba zobowiązana ? członek Rady Nadzorczj Comperia.pl S.A. wchodzi w skład organu zarządzającego spółki Talnet Holding Limited. W poprzednim zawiadomieniu zostało błędnie podane, że osoba zobowiązana bezpośrednio lub pośrednio kontroluje Talnet Holding Limited. Poniżej prawidłowa treść zawiadomienia: 1) Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązaną do przekazania informacji z emitentem; Nabycie akcji przez podmiot w którym Członek Rady Nadzorczej Comperia.pl S.A. wchodzi w skład organu zarządzającego. 2) Nazwa podmiotu dokonującego transakcji; Talnet Holding Limited 3) Wskazanie instrumentu finansowego oraz Emitenta, których dotyczy informacja; Akcje zwykłe na okaziciela Comperia.pl S.A. 4) Rodzaj transakcji i
tryb jej zawarcia; Kupno akcji Comperia.pl S.A.- transakcje zawarta w ASO na rynku NewConnect. 5) Data i miejsce zawarcia transakcji oraz wolumen i cena transakcji; W dniu 23.10.2013 roku kupno 72 akcji po cenie 21,20 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 400 akcji po cenie 21,40 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 117 akcji po cenie 21,47 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 10 akcji po cenie 21,75 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 150 akcji po cenie 21,80 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 100 akcji po cenie 22,00 zł za akcje. W dniu 23.10.2013 roku kupno 151 akcji po cenie 22,30 zł za akcje. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
d1qgpxl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Bartosz Michałek Prezes Zarządu Bartosz Michałek
2013-10-24 Karol Wilczko Wiceprezes Zarządu Karol Wilczko

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qgpxl

Podziel się opinią

Share
d1qgpxl
d1qgpxl