Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

CONCEPT LIBERTY GROUP - Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2014 (31/2014) - EBI

CONCEPT LIBERTY GROUP - Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2014 (31/2014)
Share
ds5lmlm

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 31 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta prognozy wyników finansowych na rok 2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?, ?Spółka?) przekazuje do publicznej wiadomości, iż na podstawie przeprowadzonej analizy wyników za III kwartał oraz obserwowanych obecnie trendów wpływających na bieżące wyniki finansowe dokonał aktualizacji w założeniach do prognozowanych wyników finansowych opublikowanych w raporcie bieżącym 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku. Korygowana Prognoza na rok 2014 zakładała osiągnięcie wyników : 1. Przychodów ze sprzedaży na poziomie 13.500.000 zł 2. EBITDA na poziomie 1.300.000 zł 3. Zysku netto 1.050.000 zł Zarząd Emitenta podjął decyzję o obniżeniu m. in. prognozy przychodu netto o kwotę 3.500.000 zł, natomiast zysku netto o kwotę 300.000,00 zł. Zaktualizowana Prognoza na rok 2014 zakłada osiągnięcie następujących wyników : 1. Przychodów ze sprzedaży na poziomie 10.000.000 zł 2. EBITDA na poziomie 800.000 zł 3. Zysku netto 750.000 zł Główne przyczyny korekty prognoz to: 1. obecne przychody i zyski Grupy Emitenta, 2. zakontraktowane
przychody Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group, z realizowanych przez Spółki zależne projektów dotyczących segmentów Content Marketing, Interactive, Social Media i Custom Publishing do końca 2014 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Plewiński Prezes Zarządu
Łukasz Skalski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm