Trwa ładowanie...
d2lxp88
d2lxp88
espi

CP ENERGIA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (7/2011)

CP ENERGIA S.A. - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. (7/2011)
Share
d2lxp88

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CP Energia S.A. informuje, iż w dniu 9 lutego 2011 roku otrzymał od Spółki zależnej Energia Mazury Sp. z o.o. zawiadomienie o otrzymaniu w dniu 9 lutego 2011 roku postanowienia z dnia 20.01.2011 Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Energia Mazury Sp. z o.o.Zgodnie z postanowieniem sądu zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału spółki Energia Mazury Sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł na kwotę 337.000 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Energii Mazury Sp. z o.o. objął dotychczasowy udziałowiec CP Energia S.A., który posiada obecnie 100% udziałów w spółce.Objęcie dodatkowych 574 udziałów nastąpiło w związku z procesem połączenia spółek zależnych Energia Mazury Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Gazpartner Sp. z o.o. (spółka przejmowana) w trybie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Gazpartner Sp. z o.o. na spółkę Energia Mazury Sp. z
o.o. w zamian za powyżej wskazane udziały.Transakcja ta jest jednym z prowadzonych działań porządkujących i upraszczających strukturę Grupy Kapitałowej CP Energia. Jej celem jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów synergii ekonomiczno-finansowych.Grupa CP Energia realizuje poprzez spółkę Energia Mazury dystrybucję gazu LNG w Polsce północno-wschodniej. Dostawy gazu są realizowane do średniej wielkości przedsiębiorstw oraz odbiorców indywidualnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CP ENERGIA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-103 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Królewska 16 16
(ulica) (numer)
22 379 04 00 22 379 04 01
(telefon) (fax)
biuro@cpenergia.pl www.cpenergia.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Marcin Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lxp88

Podziel się opinią

Share
d2lxp88
d2lxp88