Trwa ładowanie...
handel
27-03-2017 16:08

Cudzoziemcy w 2016 r. wydali w Polsce ok. 39,1 mld zł.

Średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca to 480 zł.

Cudzoziemcy w 2016 r. wydali w Polsce ok. 39,1 mld zł.Źródło: Eastnews, fot: Polska Press
d1lb399
d1lb399

Cudzoziemcy w 2016 r. szacunkowo wydali w Polsce ok. 39,1 mld zł na zakup towarów i usług - poinformował w poniedziałek GUS. Wydatki poniesione za granicą przez mieszkańców Polski w ub.r. wyniosły 18,9 mld zł. Było to odpowiednio o 3,8 proc. i 2,0 proc. więcej niż w 2015 r.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 276,1 mln osób i było to o 3,0 proc. więcej niż w roku 2015, z tego 165,3 mln cudzoziemców (o 4,0 proc. więcej niż przed rokiem) i 110,8 mln Polaków (o 1,7 proc. więcej niż przed rokiem).

Jak podał GUS, w IV kwartale 2016 r. wydatki cudzoziemców w Polsce ukształtowały się na poziomie ok. 9,2 mld zł, natomiast Polaków - ok. 4,1 mld zł i w odniesieniu do analogicznego okresu 2015 r. były wyższe odpowiednio o 3,3 proc. i o 3,1 proc.. W stosunku do kwartału poprzedniego wydatki zarówno cudzoziemców, jak i Polaków były niższe odpowiednio o 15,9 proc. i 36,9 proc.

GUS poinformował, że średnie wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemca (nierezydenta, czyli osobę, która mieszka za granicą), w IV kwartale 2016 r. ukształtowały się na poziomie 480 zł, natomiast średnie wydatki poniesione za granicą przez mieszkańca Polski wyniosły 313 zł. Najwyższe średnie wydatki ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę morską - 3,5-krotnie wyższe niż w przypadku granicy lądowej (przekraczający granicę na lotniskach - ponad 2-krotnie wyższe). Średnie wydatki cudzoziemców przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były ponad 2-krotnie wyższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE. Również w przypadku Polaków średnie wydatki przekraczających granicę morską i na lotniskach były znacznie wyższe (prawie 5-krotnie i prawie 3-krotnie) niż przekraczających granicę lądową. Średnie wydatki Polaków przekraczających zewnętrzną granicę lądową UE na terenie Polski były o ok. 10 proc. niższe niż przekraczających wewnętrzną granicę lądową UE.

d1lb399

"Z ogółu wydatków cudzoziemców 53,3 proc. przypadło na osoby przekraczające wewnętrzną granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, 31,8 proc. - zewnętrzną granicę lądową UE, 13,8 proc. granicę na lotniskach i 1,0 proc. morską. W przypadku wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski analogiczna struktura kształtowała się następująco: 60,2 proc., 2,8 proc., 33,5 proc. i 3,4 proc." - przekazał GUS.

Najwyższe wydatki w Polsce, biorąc pod uwagę lądową granicę, ponieśli cudzoziemcy przekraczający granicę z Niemcami (39,5 proc. ogółu wydatków cudzoziemców przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2016 r.), następnie granicę z Ukrainą (28,1 proc.), Czechami (11,2 proc.), Białorusią (7,7 proc.), Słowacją (7,3 proc.), Litwą (4,5 proc.) i Rosją (1,6 proc.).

W przypadku mieszkańców Polski, najwyższe wydatki ponieśli krajanie przekraczający lądową granicę z Niemcami (60,9 proc. ogółu wydatków Polaków przekraczających lądową granicę Polski w IV kwartale 2016 r.), następnie z Czechami (20,0 proc.), Słowacją (11,9 proc.), Litwą (2,7 proc.), Rosją i Ukrainą (po 1,8 proc.), Białorusią (0,8 proc.).

Jak podał GUS, szacunkowa wartość zakupionych w Polsce towarów i usług przez cudzoziemców przekraczających polski odcinek zewnętrznej lądowej granicy Unii Europejskiej w IV kwartale 2016 r. ukształtowała się na poziomie ok. 2,9 mld zł, natomiast wydatków poniesionych za granicą przez mieszkańców Polski przekraczających ten odcinek granicy - 115,3 mln zł. Wydatki poniesione w Polsce przez cudzoziemców przekraczających analizowany odcinek granicy w IV kwartale 2016 r. były o 4,3 proc. wyższe w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. i o 15,9 proc. wyższe w stosunku do poprzedniego kwartału. Z kolei wydatki poniesione przez mieszkańców Polski za granicą były niższe zarówno w stosunku do IV kwartału 2015 r., jak i do III kwartału 2016 r., odpowiednio o 29,3 proc. i o 5,7 proc..

d1lb399

"Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski w IV kwartale 2016 r. na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli ok. 86 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe ok. 12 proc., a na pozostałe wydatki (usługi) ok. 3 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się niezmiennie materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 26 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 15 proc.).

Z kolei mieszkańcy Polski, przekraczający w IV kwartale 2016 r. zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski, większość (ok. 62 proc.) wydanych za granicą pieniędzy przeznaczyli na towary nieżywnościowych, głównie na zakup paliwa, na usługi ok. 14 proc., natomiast żywność i napoje bezalkoholowe - ok. 5 proc.

d1lb399
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1lb399