Trwa ładowanie...
d10kw98

Cyfrowy Polsat rekomenduje wypłatę dywidendy 0,32 zł na akcję za 2016 r.

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę w sprawie przedłożenia do oceny rady nadzorczej wniosku zakładającego wypłatę 204,65 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 0,32 zł na akcję, podała spółka.

Share
d10kw98

"Zarząd rekomenduje podział zysku netto spółki za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku w wysokości 577 955 495,16 złotych w następujący sposób:

(i) na dywidendę dla akcjonariuszy spółki zostanie przeznaczonych 204 654 725,12 zł, tj. 0,32 zł na jedną akcję,

(ii) na kapitał zapasowy przeznaczonych zostanie 373 300 770,04 zł" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zaproponował, by dzień dywidendy został ustalony na 20 lipca, a dzień wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 r.

d10kw98

"Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką dywidendową grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A., przyjętą w listopadzie 2016 roku, zakładającą wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 mln zł do 400 mln zł, jeżeli relacja zadłużenia netto grupy do skonsolidowanego wyniku EBITDA mieści się w przedziale 2,5x - 3,2x. Zarząd jednocześnie bierze pod uwagę sytuację finansową, płynność oraz perspektywy rozwoju grupy, jak również strategiczny cel, jakim jest konsekwentne obniżanie wskaźnika całkowitego zadłużenia netto grupy do poziomu poniżej 1,75x" - czytamy dalej.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Cyfrowego Polsatu w 2016 r. wyniósł 578 mln zł wobec 446,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

(ISBnews)

d10kw98

Podziel się opinią

Share
d10kw98
d10kw98