Trwa ładowanie...
d4b70zg

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez człon ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A. (3/2015)

Share
d4b70zg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-08
Skrócona nazwa emitenta
CYFROWY POLSAT S.A.
Temat
Informacja o transakcjach zawartych przez podmioty kontrolowane przez członka Rady Nadzorczej spółki Cyfrowy Polsat S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 stycznia 2015 r. Spółka otrzymała od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie wystosowane na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, spółka Argumenol Investment Company Limited, z siedzibą w Nikozji, Cypr, podmiot kontrolowany przez Pana Solorza-Żaka, przeniosła w dniu 30 grudnia 2014 roku na rzecz spółki Embud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która również jest podmiotem kontrolowanym przez Pana Solorza-Żaka, 29.648.775 akcji zwykłych na okaziciela, serii J Spółki. Zgodnie z zawiadomieniem Pana Solorza-Żaka łączna cena przenoszonych akcji Spółki wyniosła 736.179.083,25 zł, tj. 24,83 złotych za jedną akcję. Zapis na rachunku papierów wartościowych nastąpił w dniu 30 grudnia 2014 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on transactions of entities controlled by a member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby announces that on January 7, 2015 it received a notification from Mr. Zygmunt Solorz-Żak, Chairman of the Supervisory Board of the Company, provided under article 160 of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments. According to the received notification, on December 30, 2014, Argumenol Investment Company Limited, seated in Nicosia, Cyprus, entity controlled by Mr. Solorz-Żak, disposed to Embud Sp. z o.o. seated in Warsaw, Poland, entity also controlled by Mr. Solorz-Żak 29,648,775 ordinary series J bearer shares of the Company. According to Mr. Solorz-Żak’s notification, the total price of the disposed shares of the Company amounted to PLN 736,179,083.25, i.e. 24.83 per share. The registration of the disposed shares on the securities account took place on December 30, 2014.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-08 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2015-01-08 Maciej Stec Członek Zarządu Maciej Stec

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4b70zg

Podziel się opinią

Share
d4b70zg
d4b70zg