Trwa ładowanie...
d4lbvzl

CYFROWY POLSAT S.A. - Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych (72/2014)

Share
d4lbvzl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 72 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przystąpienie do negocjacji w sprawie nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że Spółka oraz Polkomtel Sp. z o.o. (?Polkomtel?), podmiot w 100% zależny wobec Spółki, przystąpiły do negocjacji ze spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Midas S.A. dotyczących nowych warunków współpracy w zakresie usług telekomunikacyjnych związanych z transmisją danych. Intencją Spółki jest, aby nowe warunki współpracy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku oraz między innymi obejmowały zarówno pakiety danych zakupione w ramach wcześniej zawartych porozumień, o których Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2014 z dnia 27 marca 2014 roku oraz nr 34/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku, jak również potencjalnie nowe pakiety danych, które Spółka może nabyć w przyszłości. W świetle dynamicznego tempa wzrostu liczby użytkowników usługi mobilnego internetu, jak również zużycia dotychczas zakupionych pakietów danych celem Zarządu Spółki jest stworzenie takiej rezerwy pakietu danych, która umożliwi swobodny rozwój usług
dostępu do Internetu w średnim terminie. Korzystniejsze warunki pozyskania pakietów danych mogą przełożyć się bardziej atrakcyjną i konkurencyjną ofertę dla naszych klientów, a tym samym na szybsze tempo pozyskiwania klientów usługi internetowej lub poprawić rentowność świadczonych usług telekomunikacyjnych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Entering into negotiations regarding new terms of cooperation in the scope of telecommunications services regarding data transmission. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the ”Company”) hereby announces that, the Company and Polkomtel Sp. z o.o. (‘Polkomtel’), a wholly owned subsidiary of the Company, entered into negotiations with companies belonging to Midas capital group regarding new terms of cooperation in the scope of telecommunications services regarding data transmission. The intent of the Company is that the new terms will come into effect on January 1, 2015 and that, inter alia, they will be applicable to data packages purchased within the framework of earlier agreements, about which the Company informed in current reports No. 19/2014 of March 27, 2014 and No. 34/2014 of December 16, 2010, as well as potential new data packages, which the company may purchase in the future. In light of the dynamic rate of growth of the number of users of the mobile Internet service as well as of the
consumption of the hitherto purchased data packages, the aim of the Management Board of the Company is to secure a data package reserve that will allow unrestrained development of Internet access services in the medium-term. More favorable terms of obtaining data packages may translate into a more attractive and competitive offer for our customers, thus contributing to a faster rate of acquisition of mobile Internet service users or improving margins generated from telecommunications services.regarding | | |
| | | | |

d4lbvzl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl