Trwa ładowanie...
d4lbvzl

CYFROWY POLSAT S.A. - Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2 ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz (71/2014)

Share
d4lbvzl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-25 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Złożenie oferty w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 800 MHz i 2600 MHz | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje, że w wyniku podjęcia w dniu 19 listopada 2014 roku przez Zarząd Polkomtel Sp. z o.o. (?Polkomtel?), podmiotu w 100% zależnego wobec Spółki, uchwały w sprawie zamiaru złożenia ofert w aukcji na rezerwację częstotliwości z zakresu 791-816 MHz oraz 832-857 MHz oraz z zakresu 2500-2570 MHz oraz 2620-2690 MHz na obszarze całego kraju, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej (?Aukcja?), ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej 10 października 2014 roku, w dniu 24 listopada 2014 roku Polkomtel złożył wstępną ofertę, zgodnie z wymogami dokumentacji aukcyjnej, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Informację o wyżej opisanej uchwale Zarządu Polkomtel Spółka przekazała Komisji Nadzoru Finansowego oraz podała do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 70/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku. Decyzja o złożeniu ofert w Aukcji podyktowana jest dążeniem
Polkomtelu do uzyskania dostępu do kluczowych częstotliwości, pozwalających podnieść jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych w technologii LTE, jak również rozszerzenia zasięgu użytkowanej sieci LTE. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Decision regarding the intention to submit offers in the auction for frequency licenses in the 800 MHz and 2600 MHz bands The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the ‘Company’) hereby informs that in connection with the resolution adopted on November 19, 2014 by the Management Board of Polkomtel Sp. z o.o. (‘Polkomtel’), a wholly owned subsidiary of the Company, regarding the intention to submit offers in the auction for frequency licenses in the 791-816 MHz and 832-857 MHz bands, and the 2500-2570 MHz and 2620-2690 MHz bands, each on the territory of the entire country, allocated for the provision of telecommunications services in the mobile or fixed radiocommunication service (‘Auction’), announced by the President of the Office of Electronic Communications on October 10, 2014, Polkomtel submitted an initial bid in accordance with the auction documentation at the seat of the Office of Electronic Communications on November 24, 2014. The Company informed the Polish Financial Supervisions Authority
of the abovementioned resolution of the Management Board of Polkomtel and disclosed this information to the public in current report no. 70/2014 dated November 25, 2014. The decision regarding the submission of offers in the Auction results from Polkomtel’s aim to acquire access to key frequencies allowing to improve the quality of telecommunication services provided in the LTE technology and to expand the coverage of its LTE network. | | |
| | | | |

d4lbvzl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lbvzl

Podziel się opinią

Share
d4lbvzl
d4lbvzl