Trwa ładowanie...

Czy można zmniejszyć pensję osobie zatrudnionej na część etatu?

Można zmniejszyć pensję osobie zatrudnionej na część etatu w czasie, kiedy,
zamiast pracować, mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego

Share
Czy można zmniejszyć pensję osobie zatrudnionej na część etatu?
d2z4rpn

Sąd zajmował się sprawą pracownicy, która przez rok pracowała na część etatu. Był to okres, kiedy mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego, ale podjęła pracę, tyle że w obniżonym wymiarze czasu pracy.

W tym czasie zakład wprowadzał powszechne cięcia płacowe. Wynikały one ze zmiany regulaminu wynagradzania. Wypowiedzenie warunków płacy dostała również pracownica. Odmówiła, co oznaczało, że jej stosunek pracy uległ rozwiązaniu.

d2z4rpn

Pracownica złożyła pozew do sądu o przywrócenie do pracy na dotychczasowych zasadach.

Sądy pierwszej i drugiej instancji przyznały jej rację, uznając ją za osobę szczególnie chronioną przed zwolnieniem.

SN stanął jednak po stronie pracodawcy. Wytknął sądom niższej instancji błędną interpretację art. 186[8] kodeksu pracy. Przepis ten chroni przed zwolnieniem pracowników zatrudnionych w mniejszym wymiarze czasu pracy przez okres, kiedy mogliby korzystać z urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji szef ma zakaz wypowiedzenia czy innego rozwiązania umowy o pracę, a rozstanie jest dopuszczalne jedynie w ramach upadłości czy likwidacji zakładu albo z przyczyn dyscyplinarnych.

Sądy rejonowy i okręgowy uznały, że ochrona wynikająca z art. 186[8] kodeksu pracy ma charakter absolutny i nie pozwala również na zmniejszenie w tym czasie zarobków poprzez wręczenie wypowiedzenia zmieniającego.

d2z4rpn

W opinii Sądu Najwyższego jest inaczej. Zdaniem SN, niektóre przepisy szczególne wyłączają ochronę przed zwolnieniem z pracy wynikającą z art. 186[8] kodeksu pracy. Takimi przepisami są na przykład art. 241[13] i art. 77[2] 5 kodeksu pracy, które pozwalają na podstawie wypowiedzeń zmieniających wprowadzać obniżki płacowe wynikające ze zmiany regulaminu wynagradzania.

Wolno je wówczas dać wszystkim pracownikom, w tym również szczególnie chronionym przed zwolnieniem - orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 maja 2011 r. (II PK 6/11).

d2z4rpn

Podziel się opinią

Share
d2z4rpn
d2z4rpn