Trwa ładowanie...
d24r0r7
espi

D&D S.A. - Przekroczenie progu 5% w głosach (5/2013)

D&D S.A. - Przekroczenie progu 5% w głosach (5/2013)

Share
d24r0r7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-02-22
Skrócona nazwa emitenta
D&D S.A.
Temat
Przekroczenie progu 5% w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki informuje, że otrzymał od spółki INVESTcon GROUP S.A. zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 5 % ogólnej liczby głosów w spółce D&D S.A. (spółka notowana na NewConnect). Zawiadamiający wskazał, że: 1. Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku nabycia akcji spółki w transakcjach sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect. Transakcja kupna akcji skutkująca zmianą udziału nastąpiła dnia 14 lutego 2013 r., rozliczenie 19 lutego 2013 r. 2. Po nabyciu akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiada 264.980 akcji spółki D&D S.A. dających 264980 głosów co stanowi 6,13 % w kapitale oraz 5,18 % w głosach. Podmioty zależne INVESTcon GROUP S.A. nie posiadają akcji spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej. 3. Przed nabyciem akcji, INVESTcon GROUP S.A. posiadał 246830 akcji spółki D&D S.A. dających 246830 głosów, co stanowiło 5,70 % w kapitale i 4,81 % w głosach.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

| | | D&D SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | D&D S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-300 | | Bielsko-Biała | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Inwalidów | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 33 821 27 62 | | +48 33 821 27 64 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5472034635 | | 240192114 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Damian Zagórski Członek Zarządu Damian Zagórski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24r0r7

Podziel się opinią

Share
d24r0r7
d24r0r7