Trwa ładowanie...
d22gc5o

DEBICA - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Wal...

DEBICA - Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2010 r. (1/2011)

Share
d22gc5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DEBICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 stycznia 2011 r. Spółce doręczono odpis pozwu wniesionego do Sądu Okręgowego w Rzeszowie przez PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych (opublikowanej raportem bieżącym nr 34/2010).Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Krakowiak w Warszawie wniósł w pozwie również o udzielenie zabezpieczenia roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania w/w uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010
r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-11 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2011-01-11 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o