Trwa ładowanie...
d339xj0
finanse

Deficyt w obrotach w VIII pogłębił się do 1.736 mln euro - NBP

13.10. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu 2008 r. wyniósł 1.736 mln euro wobec deficytu 1.057 mln euro w lipcu i wobec 1.358,9 mln euro deficytu oczekiwanego...
Share
d339xj0

13.10. Warszawa (PAP) - Deficyt w obrotach bieżących w sierpniu 2008 r. wyniósł 1.736 mln euro wobec deficytu 1.057 mln euro w lipcu i wobec 1.358,9 mln euro deficytu oczekiwanego przez analityków - podał NBP.

"W sierpniu 2008 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 1.736 mln euro. Na wysokość tego salda wpłynęły: ujemne saldo obrotów towarowych (1.503 mln euro) i dochodów (991 mln euro) oraz dodatnie saldo transferów bieżących (591 mln euro) i usług (167 mln euro)" - napisał NBP w komentarzu.

Eksport towarów w sierpniu 2008 r. został oszacowany na poziomie 9.246 mln euro, a import 10.749 mln euro. W porównaniu z danymi za sierpień 2007 r. wartość eksportu towarów zwiększyła się o 611 mln euro, tj. o 7,1 proc., a import towarów wzrósł o 1.597 mln euro, tj. o 17,5 proc.

d339xj0

Ujemne saldo towarów ukształtowało się na poziomie 1.503 mln euro, wobec 517 mln euro w sierpniu 2007 r.

"Analizując dane handlu zagranicznego w sierpniu zaobserwowano znaczny, sezonowy spadek dynamiki obrotów towarowych w stosunku do poprzednich miesięcy. Na obniżenie tempa wzrostu wpłynęło kilka czynników, do których można między innymi zaliczyć krótszy o 2 dni robocze sierpień bieżącego roku w porównaniu z sierpniem 2007 r. i pogarszanie koniunktury gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski" - napisał NBP.

Dla ostatnich dwunastu miesięcy (tj. od września 2007 r. do sierpnia 2008 r.) ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 17.486 mln euro, zaś w poprzednim okresie (wrzesień 2006 - sierpień 2007) deficyt rachunku bieżącego wyniósł 12.092 mln euro.

Skumulowany eksport towarów w ostatnich dwunastu miesiącach wyniósł 118.978 mln euro, a import 133.751 mln euro. W porównaniu do poprzedniego okresu (wrzesień 2006 - sierpień 2007) eksport towarów zwiększył się o 16.923 mln euro, tj. o 16,6 proc., a import o 22.022 mln euro, tj. o 9,7 proc.

d339xj0

Saldo zagranicznych inwestycji w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.685 mln euro.

"Wysokość tego salda wynikała głównie z napływu netto kapitału z tytułu inwestycji bezpośrednich. Saldo zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce było dodatnie i wyniosło 1.107 mln euro. Złożyły się na nie: dodatnie reinwestowane zyski (505 mln euro), napływ netto środków z tytułu kredytów otrzymanych od inwestorów bezpośrednich (416 mln euro) oraz napływ netto środków, które zasiliły kapitały własne polskich przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania (186 mln euro)" - napisano.

W sierpniu 2008 r. saldo zagranicznych inwestycji portfelowych było dodatnie i wyniosło 748 mln euro. (PAP)

map/ asa/

d339xj0

Podziel się opinią

Share
d339xj0
d339xj0