Trwa ładowanie...
d3gm32x
espi

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank reported net income of EUR 605 million for the fourth quarter 20...

DEUTSCHE BANK AG - Deutsche Bank reported net income of EUR 605 million for the fourth quarter 2010 and EUR 2.3 billion for the full year (1/2011)
Share
d3gm32x
POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY
UNI - EN REPORT No 1 / 2011
Date of issue: 2011-02-03
Short name of the issuer
DEUTSCHE BANK AG
Subject
Deutsche Bank reported net income of EUR 605 million for the fourth quarter 2010 and EUR 2.3 billion for the full year
Official market - legal basis
Unofficial market - legal basis
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U.2009.33.259) w związku z art. 56 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DZ.U. 05.184.1539) z późn. zm.
Contents of the report:
Income before income taxes was EUR 4.0 billion in 2010. Income before income taxes, excluding the Postbank and other acquisition-related charges, was EUR 6.5 billion compared to EUR 5.2 billion in 2009Income before income taxes in the fourth quarter was EUR 707 million compared to EUR 756 million in the fourth quarter 2009Record fourth quarter revenues of EUR 7.4 billionFourth quarter noninterest expenses of EUR 6.3 billion reflect first time consolidation of Postbank, other acquisition-related cost and the decision to accelerate strategic investments to realign the bankSuccessfully completed EUR 10.2 billion capital increase. Tier 1 ratio was 12.3% and core Tier 1 ratio was 8.7%Cash dividend recommendation of EUR 0.75 per share2011 profit target of EUR 10 billion for business divisions reaffirmed
Annexes
File Description
Q42010engl_3.2.pdf DB Press Release

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

DEUTSCHE BANK AG, London
(fullname of the issuer)
DEUTSCHE BANK AG Banki (ban)
(short name of the issuer) (sector according to clasificationof the WSE in Warsow)
Londyn
(post code) (city)
Winchester House, 1 Great Winchester Street
(street) (number)
+44 (0) 207545 8000
(phone number) (fax)
(e-mail) (web site)
(NIP) (REGON)
d3gm32x

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
Date Name Position / Function Signature
2011-02-03 Thomas Gstaedtner Authorised Signatory Thomas Gstaedtner
2011-02-03 Xavier Dauger de Caulaincourt Authorised Signatory Xavier Dauger de Caulaincourt

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

d3gm32x

Podziel się opinią

Share
d3gm32x
d3gm32x