Trwa ładowanie...
d4f4zu1

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiad...

DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. - Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. (17/2010)

Share
d4f4zu1

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DFP DORADZTWO FINANSOWE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie, w trybie art. 70 pkt 1) Ustawy o Ofercie, stanu posiadania akcji Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, o zmianie (zmniejszeniu) stanu dotychczas posiadanego udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów przez akcjonariusza Spółki, Inwekap Spółkę z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.Akcjonariusz (Inwekap Sp. z o.o.) poinformował o zmniejszeniu, w wyniku transakcji zbycia akcji Spółki dokonanej na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej w dniu 17.11.2010 r., dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ponad 5% i osiągnięciu w wyniku tego zmniejszenia mniej niż 5% ogólnej liczby głosów. Przed zmianą stanu posiadania Inwekap Sp. z o.o. posiadała 1.162.863 akcje Spółki, stanowiące 9,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentowały 1.162.863 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 7,91% udziału
w ogólnej liczbie głosów. Aktualnie, po zmianie stanu posiadania, Inwekap Sp. z o.o. posiada 675.363 akcje Spółki, stanowiące 5,77% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują 675.363 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiące 4,60% udziału w ogólnej liczbie głosów. Zgodnie ze złożonym przez Inwekap Sp. z o.o. zawiadomieniem, nie występują podmioty zależne od tego akcjonariusza, które posiadają akcje Spółki, a także że akcjonariusz ten nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f4zu1

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-19 Paweł Walczak Członek Zarządu
2010-11-19 Monika Ostruszka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4f4zu1

Podziel się opinią

Share
d4f4zu1
d4f4zu1