Trwa ładowanie...
d3kun4p
d3kun4p
espi

DGA - Skup akcji własnych (8/2014)

DGA - Skup akcji własnych (8/2014)
Share
d3kun4p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DGA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki DGA S.A. informuje, że w dniu 14 kwietnia 2014 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. na temat przeprowadzonych transakcji nabycia akcji DGA S.A. w ramach "Programu skupu akcji własnych DGA S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży albo umorzenia". Zgodnie z otrzymaną informacją Dom Maklerski BZ WBK S.A. w okresie 7 ? 11 kwietnia 2014 r. nabył w imieniu własnym, na rachunek DGA S.A. na rynku regulowanym 24.899 akcji po średniej cenie 0,90 zł za akcję. Szczegóły transakcji zaprezentowano w załączniku do niniejszego raportu. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 24.899 zł i stanowi ok. 0,2754% w kapitale zakładowym i uprawnia do 24.899 głosów na walnym zgromadzeniu. Od początku rozpoczęcia skupu akcji własnych do dnia 11 kwietnia 2014 r. włącznie Emitent nabył (posiada) łącznie 191.523 akcji własnych, co odzwierciedla 191.523 głosów na walnym zgromadzeniu, stanowiących 2,1181% w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Podstawą prawną nabycia akcji własnych jest
"Program skupu akcji własnych DGA S.A. w celu odsprzedaży albo umorzenia" przyjęty w oparciu o uchwałę Zarządu DGA S.A. z dnia 28 listopada 2012 r., w oparciu o upoważnienie kompetencyjne wynikające z uchwały nr 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DGA S.A. z dnia 7 grudnia 2011 r. "w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki". | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załacznikrb8_2014.pdf | Szczegóły transakcji | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DGA SA
(pełna nazwa emitenta)
DGA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-896 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Biurowiec Delta ul. Towarowa 35 p. V
(ulica) (numer)
061 859 59 00 061 859 59 01
(telefon) (fax)
dgasa@dga.pl www.dga.pl
(e-mail) (www)
781-10-10-013 630346245
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Błażej Piechowiak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kun4p

Podziel się opinią

Share
d3kun4p
d3kun4p