Trwa ładowanie...
d3zg82a
espi
07-03-2013 09:56

DM WDM SA - Aktualizacja informacji dotyczącej rozwoju działalności Grupy Kapitałowej WDM w USA (...

DM WDM SA - Aktualizacja informacji dotyczącej rozwoju działalności Grupy Kapitałowej WDM w USA (9/2013)

Share
d3zg82a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji dotyczącej rozwoju działalności Grupy Kapitałowej WDM w USA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. ("Emitent", "Spółka") w związku z intensywnym rozwojem działalności Grupy Kapitałowej Doku Maklerskiego WDM S.A. ("Grupa") w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ("USA") przekazuje do publicznej wiadomości aktualizację informacji dotyczących rozwoju działalności Grupy w USA. Zarząd Spółki informuje, iż na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego Grupa podpisała już trzy pierwsze umowy z partnerami w USA, z którymi zamierza współpracować w ramach kompleksowej obsługi firm publicznych z Polski i USA. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta w najbliższych miesiącach finalizowane będą kolejne umowy z firmami brokerskimi (bankami inwestycyjnymi specjalizującymi się w oferowaniu instrumentów finansowych), czołowymi firmami z zakresu relacji inwestorskich i kancelariami prawniczymi. Spodziewana sieć partnerów Grupy w Stanach Zjednoczonych Ameryki będzie liczyła około 20 renomowanych podmiotów. Finalizacja pierwszego etapu ekspansji Grupy w USA polegająca na
zakończeniu procesu formalnego budowania sieci partnerów w USA, budowie podstawowych kontaktów biznesowych wśród podmiotów działających na rynku kapitałowym oraz spółek notowanych w USA, a także zdobyciu know-how w zakresie specyfiki przeprowadzania transakcji w USA planowana jest w terminie do końca czerwca 2013 r. Umowy zawierane obecnie przez Grupę w USA dotyczą m.in.: ? przekazywania przez partnerów z USA do obsługi przez Grupę małych i średnich spółek publicznych z USA, zainteresowanych pozyskiwaniem kapitału i dual-listingiem w Polsce (zarówno na rynku alternatywnym NewConnect jak i na rynku regulowanym GPW)
, ? wspólnego realizowania projektów, polegających na pozyskiwaniu dla polskich spółek publicznych kapitału oraz realizowaniu transakcji dual-listingu na giełdach w USA (NYSE, NASDAQ, OTC). Powyższe, w ocenie Zarządu Emitenta, zapewni dostęp do rynku amerykańskiego dla polskich firm zarówno w zakresie pozyskiwania kapitału na rozwój, jak również w zakresie wsparcia przy budowaniu pozycji rynkowej w
USA. Ponadto polscy inwestorzy będą mieli także możliwość inwestowania za pośrednictwem Grupy w interesujące spółki publiczne z USA. Brak istotnych ofert na rynku polskim w przedmiotowym zakresie stanowi w opinii Zarządu Emitenta istotną przewagę konkurencyjną Grupy. Rozszerzenie działalności Grupy na rynek amerykański będzie stanowiło główny kierunek ekspansji geograficznej Grupy określony w długoterminowej strategii rozwoju Grupy. Na dzień publikacji niniejszego raportu Grupa jest w trakcie negocjacji umów, na mocy których wprowadzi na rynek europejski amerykańskie spółki z branży life science. Pierwszym projektem, dotyczącym polskiego podmiotu, będzie wsparcie notowanej obecnie na rynku NewConnect spółki Stem Cells Spin S.A., producenta innowacyjnych biodermokosmetyków Revitacell z opatentowanej linii komórek macierzystych, przy ekspansji biznesowej na rynek amerykański wraz z emisją akcji w USA i debiutem na NASDAQ lub OTC. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zg82a

| | | DOM MAKLERSKI WDM S. A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM WDM SA | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-329 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Plac Powstańsów Śląskich | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 79 11 555 | | 71 79 11 556 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@wdmsa.pl | | www.wdmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8951853338 | | 020195815 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2013-03-07 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3zg82a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3zg82a
d3zg82a