Trwa ładowanie...
d3p4xr7
d3p4xr7
espi

DM WDM SA - Terminy publikacji raportów okresowych spółki Dom Maklerski WDM S.A. w 2015 roku (5/2 ...

DM WDM SA - Terminy publikacji raportów okresowych spółki Dom Maklerski WDM S.A. w 2015 roku (5/2015)
Share
d3p4xr7

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych spółki Dom Maklerski WDM S.A. w 2015 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2015 roku: Skonsolidowany raport kwartalny za okres IV kwartału 2014 r. ? 2 marca 2015 r. Jednostkowy raport roczny Spółki za okres roku obrotowego 2014 ? 30 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany raport roczny Spółki za okres roku obrotowego 2014 ? 30 kwietnia 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za okres I kwartału 2015 r. ? 15 maja 2015 r. Skonsolidowany raport półroczny za okres I półrocza 2015 r. ? 31 sierpnia 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny za okres III kwartału 2015 r. ? 16 listopada 2015 r. Jednocześnie Emitent informuje i oświadcza, że: - działając zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014
nr 0 poz. 133), (dalej: "Rozporządzenie") nie będzie przekazywał jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres II kwartału 2014 r., - na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie sporządzał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, ze względu na zamiar przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9 Rozporządzenia, - na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym zostanie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 133) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-329 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Pl. Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d3p4xr7

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Szymon Urbański Prezes Zarządu
2015-01-27 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu
2015-01-27 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p4xr7

Podziel się opinią

Share
d3p4xr7
d3p4xr7