Trwa ładowanie...
d2hkoi3
espi

DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym (6/2014)

DOBRA NASZA S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym (6/2014)

Share
d2hkoi3

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DOBRA NASZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alfa Star S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69a w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.). Zgodnie z zawiadomieniem od Pani Izabeli Strzylak, w wyniku połączenia Emitenta ze spółką Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w raporcie bieżącym nr 38/2013 z dnia 4 grudnia 2013 roku, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta, połączonej ze zmianą firmy Emitenta na Alfa Star S.A. i podwyższeniem kapitału zakładowego Emitenta w dniu 27 marca 2014 r. o kwotę 32.323.677,20 zł. tj. do kwoty 33.123.677,20 zł. poprzez emisję 323.236.772 akcji zwykłych na okaziciela serii G, Pani Izabela
Strzylak stała się posiadaczem akcji Emitenta w liczbie 150.060.615 akcji, stanowiących 45,30% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz stanowiących 45,30% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Alfa Star S.A. Pani Izabela Strzylak przed datą przedmiotowego połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nie posiadała akcji Emitenta. Pani Izabela Strzylak nie jest ponadto podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Alfa Star S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOBRA NASZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DOBRA NASZA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-972 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Sarmacka | | 5K lok.3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 403 16 60 | | +48 22 201 21 38 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | dn@dobransza.pl | | www.dobranasza.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5213582879 | | 142620741 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-11 Sylwester Strzylak Prezes Zarządu
2014-04-11 Joanna Strzylak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2hkoi3

Podziel się opinią

Share
d2hkoi3
d2hkoi3