Trwa ładowanie...
d173ca5
d173ca5
espi

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzie...

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2012 roku. (12/2011)
Share
d173ca5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2011
Data sporządzenia: 2012-03-19
Skrócona nazwa emitenta
DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 kwietnia 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dom Aukcyjny Abbey House Spółka Akcyjna ("Spółka") działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 ? 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 kwietnia 2012 roku, na godzinę 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Gałczyńskiego 4. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu. Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 kwietnia 2012 roku. Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Projekty uchwał. 3. Wzór Pełnomocnictwa Ogólnego. 4. Wzór formularza instrukcji do głosowania dla Pełnomocnika Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Załączniki
Plik Opis
wzorpelnomocnictwaz_instrukcja.pdf Wzór pełnomocnictwa z instrukcją

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Jakub Kokoszka WIceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d173ca5

Podziel się opinią

Share
d173ca5
d173ca5