Trwa ładowanie...
d3nszks

DREWEX S.A. - Stanowisko Zarząd Spółki dotyczące wniosku Nadzorcy Sądowego o zmianę trybu prowadz...

DREWEX S.A. - Stanowisko Zarząd Spółki dotyczące wniosku Nadzorcy Sądowego o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego (13/2014)

Share
d3nszks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DREWEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Stanowisko Zarząd Spółki dotyczące wniosku Nadzorcy Sądowego o zmianę trybu prowadzenia postępowania upadłościowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu nr 12/2014 z dnia 12 marca 2014 roku Zarząd Spółki informuje, iż w związku z powzięciem informacji w dniu 11 marca 2014 roku o złożeniu przez Nadzorcę Sądowego Spółki do Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, wniosku o zmianę postępowania o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu na postępowanie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku, w ocenie Zarządu wniosek Nadzorcy Sądowego Zbigniewa Gacha jest nieuzasadniony i bezpodstawny z uwagi na fakt, iż: 1.Spółka wznowiła procesy produkcyjne, o czym informowała raportem nr 30/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku, 2.Spółka w dniu 14 października 2013 roku podpisała umowę inwestycyjną z PHU Chemikolor S.A. z siedzibą w Łodzi o współpracy ze Spółką w zakresie operacyjnym oraz kapitałowym, na mocy której m.inn. zostały wykupione przez Chemikolor S.A. wierzytelności bankowe Spółki, 3.Spółka na mocy porozumienia zawartego z Bankiem DnB Nord
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (raport nr 45/2013 z dnia 15 listopada 2013 roku) dokonuje terminowej spłaty zobowiązań wobec Banku, 4.Pan Zbigniew Gach w dniu 16 grudnia 2013 roku wycofał wniosek o zmianę sposobu prowadzenia upadłości, z upadłości z możliwością zawarcia układu, na upadłość obejmującą likwidację majątku (raport 50/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku), 5.Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2014 roku, umorzył postępowanie z wniosku Nadzorcy Sądowego w przedmiocie zmiany opcji postępowania z układowej (raport 3/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku), 6.Spółka pozyskała finansowanie w formie pożyczek od Inwestora Finansowego, o których informowała raportem nr 5/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku. Wobec powyższego Zarząd Spółki całkowicie nie zgadza się z wnioskiem Nadzorcy Sądowego i zwrócił się do Sędziego - Komisarza o doręczenie przedmiotowego wniosku wraz z zakreśleniem terminu do
merytorycznego ustosunkowania się Zarządu Spółki co do jego treści. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

| | | DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DREWEX S.A. | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-383 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Obozowa | | 42A/2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 260 91 67 | | 012 260 91 67 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.drewex.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6792904110 | | 120307910 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nszks

Podziel się opinią

Share
d3nszks
d3nszks