Trwa ładowanie...
d35bx29

DROP S.A. - Powołanie spółek zależnych (17/2010)

DROP S.A. - Powołanie spółek zależnych (17/2010)

Share
d35bx29

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DROP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DROP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 8.12.2010 roku spółka DROP S.A. powołała obejmując 100% udziałów spółkę zależną DROP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem zakładowym 500.000 złotych oraz 14.12.2010 roku spółkę DROP FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 1.000.000 złotych i kapitale zapasowym 22.917.179,31 złotych.Spółka posiada 100% głosów na zgromadzeniu wspólników obu powołanych spółek zależnych.Powołane spółki mają charakter długoterminowy.Powołanie powyższych spółek związane jest z budową grupy kapitałowej. Utworzenie nowych spółek oraz ich współpraca z dotychczasowymi spółkami zależnymi pozwoli odpowiednio zmniejszyć ryzyka, a jednocześnie optymalniej wykorzystywać zasoby i kapitały będące w posiadaniu grupy. Nowa struktura pozwoli także ograniczyć skalę ryzyk, które w chwili obecnej Spółka nie jest w stanie precyzyjnie zdefiniować, a więc także określić ich skali i wpływu na całkowite ryzyko funkcjonowania Spółki.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

| | | DROP SPÓLKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DROP S.A. | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-987 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Syta 114Z/1 | | 114Z/1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 885 14 21 | | 22 884 14 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | drop@drop-sa.pl | | www.drop-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526 - 24 - 99 - 339 | | 016896001 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Zbigniew Chwedoruk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35bx29

Podziel się opinią

Share
d35bx29
d35bx29