Trwa ładowanie...
d49x0ui
espi

DROZAPOL - Wpisanie hipoteki na nieruchomościach (32/2014)

DROZAPOL - Wpisanie hipoteki na nieruchomościach (32/2014)
Share
d49x0ui

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DROZAPOL | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wpisanie hipoteki na nieruchomościach | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drozapol-Profil S.A. (Spółka) informuje, że dnia 06.11.2014r. otrzymał zawiadomienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 31.10.2014r. o wpisaniu hipoteki łącznej o wartości 30 mln zł na nieruchomościach będących w posiadaniu Spółki na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank). Hipoteka dotyczy nieruchomości w Bydgoszczy: przy ul. Glinki 144 i przy ul. Grunwaldzkiej 235. Niniejszy wpis hipoteki wynika z podpisania przez Spółkę i Bank aneksu do umowy kredytu w formie limitu wielocelowego na kwotę 20 mln zł, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 19/2014. Między Spółką a Bankiem nie istnieją żadne powiązania. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę łączną, w księgach rachunkowych Spółki na dzień 31.10.2014r. wynosi: - nieruchomość w Bydgoszczy, ul. Glinki 144 -1,85 mln zł - nieruchomość w Bydgoszczy, ul. Grunwaldzka 235 ? 18,6 mln zł. Kryterium uznania aktywów za aktywa znaczące przyjmuje się 10% przychodów ze
sprzedaży. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DROZAPOL-PROFIL SA
(pełna nazwa emitenta)
DROZAPOL Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-880 Bydgoszcz
(kod pocztowy) (miejscowość)
Toruńska 298 a
(ulica) (numer)
52 3260936 52 3260901
(telefon) (fax)
www.drozapol.pl
(e-mail) (www)
5540091670 090454350
(NIP) (REGON)
d49x0ui

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-06 Agnieszka Łukomska Prokurent
2014-11-06 Elżbieta Winiarska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49x0ui

Podziel się opinią

Share
d49x0ui
d49x0ui