Trwa ładowanie...
d4hrq4m
espi

DRUK-PAK S.A. - Korekta do raportu 2/2011 - Zmiana stanu posiadania akcji (3/2011)

DRUK-PAK S.A. - Korekta do raportu 2/2011 - Zmiana stanu posiadania akcji (3/2011)
Share
d4hrq4m

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DRUK-PAK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta do raportu 2/2011 - Zmiana stanu posiadania akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu 2/2011 opublikowanego dnia 27.01.2011, Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych "DRUK-PAK" S.A. informuje, że akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki w liczbie uprawniającej do wykonywania więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., a PZU Asset Managment S.A. jako zarządzający może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu.Skorygowana treść raportu brzmi:Zarząd Kujawskich Zakładów Poligraficznych DRUK-PAK S.A. (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 r. powziął informację od Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. (zwaną dalej TFI PZU S.A.) z siedzibą w Warszawie, iż w wyniku asymilacji w dniu 25 stycznia 2011 r. 400 000 PDA z akcjami Spółki, w portfelach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych TFI PZU S.A. znajduje się 400 000 akcji Spółki. W wyniku zdarzenia udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 5%.
Liczba akcji posiadanych przez fundusze inwestycyjne TFI PZU SA wynosi 400 000 akcji, co stanowi 9,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki. Liczba głosów z akcji wynosi 400 000, co stanowi 9,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.Jednocześnie Zarząd TFI PZU S.A. wskazał, że zawarł umowę z PZU Asset Managment S.A. na zarządzanie portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych TFI PZU S.A. Podmiot ten?jako zarządzający, może w imieniu funduszy inwestycyjnych TFI PZU S.A. wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DRUK-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DRUK-PAK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
(kod pocztowy) (miejscowość)
WYSPIAŃSKIEGO 1
(ulica) (numer)
+48 (54) 282 82 00 +48 (54) 282 82 03
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Marek Kruczek Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hrq4m

Podziel się opinią

Share
d4hrq4m
d4hrq4m